Marchnata Optimeiddiedig: Pam ddylech chi Alinio Segmentu Brand ag Actifadu ac Adrodd

Amser Darllen: 4 Cofnodion Gyda llawer iawn o ddata wedi'u creu ar draws sawl sianel farchnata, mae brandiau'n cael eu herio i drefnu a gweithredu'r asedau data cywir i wneud y mwyaf o berfformiad traws-sianel. Er mwyn deall eich cynulleidfa darged yn well, gyrru mwy o werthiannau, a lleihau gwastraff marchnata, mae angen i chi alinio cylchraniad eich brand ag actifadu ac adrodd digidol. Rhaid i chi alinio pam eu bod yn prynu gyda phwy sy'n prynu (cylchraniad y gynulleidfa) â'r hyn (profiad) a sut (actifadu digidol) fel bod pawb

Glanio Fideos Tudalen yn Cynyddu Trosiadau 130%

Amser Darllen: <1 munud Cafwyd rhai ystadegau cymhellol eisoes bod fideo yn cynyddu cyfraddau trosi ar e-byst 200% i 300%. Mae fideo yn dechrau chwarae rhan fawr ar draws pob sianel farchnata. Mae Imavex yn gwmni datblygu gwe a enwir yn un o'r cwmnïau marchnata peiriannau chwilio gorau yn y wlad. Roeddwn yn siarad â Ryan Mull a soniodd eu bod wedi sylwi ar welliant amlwg yng nghyfraddau trosi talu-fesul-clic eu cleientiaid pan fyddant yn cynnwys ansawdd uchel