Cost Mesur Cyflawnadwyedd yn erbyn Cyfraddau Mewnflwch

Pe bai gan y Gwasanaeth Post dun sbwriel yn eu cyfleuster a, bob tro y byddent yn gweld darn o bost sothach yn dod trwyddo, byddent yn taflu'r cyfan yn y sbwriel, a fyddech chi'n galw hynny'n danfon? Wrth gwrs ddim! Yn rhyfedd ddigon, fodd bynnag, yn y diwydiant marchnata e-bost mae unrhyw e-bost sy'n cael ei ddanfon i'r ffolder sbam yn cael ei gyfrif fel un sydd wedi'i ddosbarthu! O ganlyniad, mae darparwyr e-bost yn ystyried eu sgoriau cyflawni fel pe baent yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo