PRISM: Fframwaith i Wella Eich Trosiadau Cyfryngau Cymdeithasol

Y gwir amdani yw nad ydych fel arfer yn gwerthu ar sianeli cyfryngau cymdeithasol ond gallwch gynhyrchu gwerthiannau o'r cyfryngau cymdeithasol os byddwch chi'n gweithredu proses lawn o'r diwedd i'r diwedd. Mae ein fframwaith 5 cam PRISM yn broses y gallwch ei defnyddio i wella trosi cyfryngau cymdeithasol. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i amlinellu'r fframwaith 5 cam a chamu trwy offer enghreifftiol y gallwch chi eu defnyddio ar gyfer pob cam o'r broses. Dyma PRISM: I adeiladu eich PRISM chi

Buddion Strategaeth Farchnata Cynnwys Gwych

Pam mae angen marchnata cynnwys arnom? Dyma'r cwestiwn nad yw cymaint o bobl yn y diwydiant hwn yn ateb yn dda. Rhaid bod gan gwmnïau strategaeth gynnwys gadarn oherwydd bod mwyafrif y broses gwneud penderfyniadau prynu wedi symud, diolch i'r cyfryngau ar-lein, cyn i'r gobaith gyrraedd am y ffôn, y llygoden, neu'r drws ffrynt i'n busnesau. Er mwyn i ni ddylanwadu ar y penderfyniad prynu, mae'n hanfodol ein bod ni'n sicrhau bod ein brand