Cyrraedd Marchnata Trochi, Newyddiaduraeth ac Addysg

Mae realiti rhithwir ac estynedig yn mynd i chwarae rhan fwy yn eich dyfodol. Mae TechCrunch yn rhagweld y bydd AR symudol yn fwyaf tebygol o fod yn farchnad $ 100 biliwn o fewn 4 blynedd! Nid oes ots a ydych chi'n gweithio i gwmni technoleg arloesol, neu mewn ystafell arddangos sy'n gwerthu dodrefn swyddfa, bydd eich busnes yn elwa mewn rhyw ffordd gan brofiad marchnata trochi. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng VR ac AR? Mae realiti rhithwir (VR) yn adloniant digidol o'r