Piblinell Gwerthu B2B: Troi Cliciau yn Gwsmeriaid

Beth yw piblinell werthu? Yn y byd busnes i fusnes (B2B) a'r byd busnes i ddefnyddwyr (B2C), mae sefydliadau gwerthu yn gweithio i feintioli nifer yr arweinwyr y maent yn ceisio eu troi'n gwsmeriaid ar hyn o bryd. Mae hyn yn rhoi rhagfynegiad iddynt a ydynt yn mynd i gyflawni nodau'r sefydliad fel y mae'n ymwneud â chyfrif a gwerth caffael. Mae hefyd yn rhoi ymdeimlad o frys i adrannau marchnata