Meddwl Dylunio: Cymhwyso Gweithgareddau Rhosyn, Bud, Draenen at Farchnata

Mae'r wythnos hon wedi bod yn eithaf cyffrous gan fy mod i wedi bod yn gweithio gyda rhai ymgynghorwyr menter o Salesforce a chwmni arall i weld sut y gallaf wella sesiynau strategaeth ar gyfer eu cwsmeriaid. Bwlch enfawr yn ein diwydiant ar hyn o bryd yw bod gan gwmnïau'r gyllideb a'r adnoddau yn aml, bod ganddyn nhw'r offer weithiau, ond yn aml nid oes ganddyn nhw'r strategaeth i gychwyn cynllun gweithredu priodol. Un cais y maen nhw'n ei gymryd ar y ffordd i bron bob cwsmer

Pam Mae Offer Cydweithio Creadigol Yn Angenrheidiol i'ch Tîm Fyny

Mae Hightail wedi rhyddhau canlyniadau ei Arolwg Cyflwr Cydweithrediad Creadigol cyntaf. Canolbwyntiodd yr arolwg ar sut mae timau marchnata a chreadigol yn cydweithredu i gyflenwi'r mynyddoedd o gynnwys gwreiddiol sydd ei angen i yrru ymgyrchoedd, sicrhau canlyniadau busnes a chynyddu gwerthiant a refeniw. Mae Diffyg Adnoddau a Galw Cynyddol yn Greaduriaid Creadigol Gydag allbwn cynyddol o gynnwys ym mhob diwydiant, mae'r angen am gynnwys unigryw, cymhellol, addysgiadol ac o ansawdd uchel yn absoliwt y dyddiau hyn. Mae angen algorithmau chwilio

Y Wyddoniaeth y Tu ôl i Gyflwyniadau Marchnata Ymgysylltiol, Cofiadwy a Darbwyllol

Mae marchnatwyr yn gwybod yn well na neb bwysigrwydd cyfathrebu effeithiol. Gydag unrhyw ymdrechion marchnata, y nod yw cyflwyno neges i'ch cynulleidfa mewn ffordd sy'n ennyn eu diddordeb, yn glynu yn eu meddyliau, ac yn eu perswadio i weithredu - ac mae'r un peth yn wir am unrhyw fath o gyflwyniad. P'un a ydych chi'n adeiladu dec i'ch tîm gwerthu, yn gofyn am gyllideb gan uwch reolwyr, neu'n datblygu cyweirnod adeiladu brand ar gyfer cynhadledd fawr, mae angen i chi wneud hynny

Nodweddion ac Ymddygiadau Asiantaeth y mae Prif Swyddogion Meddygol eu Eisiau

Mae bod yn berchen ar asiantaeth wedi bod yn werth chweil ac yn heriol. Wrth wraidd popeth a gyflawnwn ar gyfer ein cleientiaid, rydym yn dal i fod wrth ein bodd yn helpu i symud cwsmeriaid trwy'r model aeddfedrwydd marchnata. Mae'n ein galluogi i weithio gyda chleientiaid cychwynnol a chleientiaid menter fel ei gilydd, gan gynyddu eu hymwybyddiaeth a'u refeniw yn strategol ar-lein. Yr hyn na sylweddolais oedd faint o newid y byddai angen i ni, fel asiantaeth, ei wneud i aros ar y blaen yn y cromliniau ac aros yn gystadleuol yn ein

Yr Ymagwedd 8 Cam at Farchnata Cynnwys Llwyddiannus

Mae Vertical Measures wedi datblygu dull 8 cam ar gyfer datblygu prosiect marchnata cynnwys llwyddiannus sy'n cynnwys datblygu strategaeth, delfryd, creu cynnwys, optimeiddio, hyrwyddo cynnwys, dosbarthu, meithrin plwm a mesur. Mae edrych ar y marchnata cynnwys hwn fel strategaeth gydlynol trwy gydol cylch bywyd y cwsmer yn hanfodol oherwydd ei fod yn alinio'r cynnwys â'r llwyfan neu'r bwriad y dylai'r ymwelydd â'ch gwefan ac yn sicrhau bod llwybr i'w drawsnewid. Mae creu cynnwys ar gynnydd. Gyda bron i 50%