Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Convert Pro: Plugin Popup Opt-In Generation Lead ac E-bost ar gyfer WordPress

O ystyried goruchafiaeth WordPress fel system rheoli cynnwys, mae'n syndod cyn lleied o sylw a roddir mewn gwirionedd yn y platfform craidd ar drawsnewidiadau gwirioneddol. Mae bron pob cyhoeddiad - p'un a yw'n fusnes neu'n flog personol - yn ceisio trosi ymwelwyr yn danysgrifwyr neu'n rhagolygon. Fodd bynnag, nid oes unrhyw elfennau o fewn y platfform craidd i ddarparu ar gyfer y gweithgaredd hwn. Mae Convert Pro yn ategyn WordPress cynhwysfawr sy'n cynnig golygydd llusgo a gollwng, ymatebol symudol

LeadPages: Defnyddio Tudalennau Glanio Hardd, Ymatebol mewn Cofnodion

Mae LeadPages yn blatfform tudalen glanio sy'n eich galluogi i gyhoeddi tudalennau glanio wedi'u templedi ac ymatebol I Facebook, WordPress neu'ch gwefan eich hun gyda dim ond ychydig o gliciau. Gyda LeadPages, gallwch yn hawdd greu tudalennau gwerthu, croesawu gatiau, tudalennau glanio, tudalennau lansio, gwasgu tudalennau, lansio tudalennau cyn bo hir, tudalennau diolch, tudalennau cyn-drol, tudalennau upsell, tudalennau amdanaf i, tudalennau cyfresi cyfweliad a mwy. Gallwch greu a lansio'r tudalennau glanio gan ddefnyddio eu sgript gwreiddio i'w chynnal

Dyluniwch Ap Symudol Cadarn ar gyfer iPhone ac Android mewn 5 Cam

Mae My Mobile Fans yn cynnig apiau symudol a gwefannau symudol fforddiadwy ar gyfer yr amgylchedd unigol, dielw a busnes bach trwy eu hadeiladwr ap Do-It-Yourself (DIY) sy'n arwain y diwydiant. Gyda dros 40 o nodweddion cyfoethog ar gyfer trosoledd ffonau symudol, lleoliad a chyfryngau cymdeithasol, efallai mai nhw yw'r platfform adeiladu apiau symudol mwyaf fforddiadwy a chadarn ar y farchnad. Mae'r cais yn eithaf syml, gan ddarparu dewin cam wrth gam i'ch tynnu trwy sefydlu'ch cymhwysiad symudol. Cam 1: Dewiswch eich

Creu, Profi a Chynyddu Tanysgrifiadau Gyda Popups Hardd

Er nad yw llawer o bobl yn hoff o ffenestri naid, mae'r rhan fwyaf o ymwelwyr yn sylweddoli y gallai cost cyngor a chynnwys am ddim ar wefan fod yn naidlen syml yn gofyn ichi danysgrifio. Yn y gorffennol, nid oedd y cod sy'n ofynnol i ddatblygu a dylunio popup mor anodd â hynny, ond roedd ffactoreiddio yn y gallu i brofi pob dyluniad yn ei wneud yn weithrediad llawer anoddach. Mae Pippity yn edrych i ddatrys hyn gydag ategyn naid unigryw sy'n cynnig a