Nid yw pawb sy'n rhyngweithio â chi yn gwsmer

Nid yw rhyngweithio ar-lein ac ymweliadau unigryw â'ch gwefan o reidrwydd yn gwsmeriaid i'ch busnes, na hyd yn oed darpar gwsmeriaid. Mae cwmnïau yn aml yn gwneud y camgymeriad o dybio bod pob ymweliad â gwefan yn rhywun sydd â diddordeb yn eu cynhyrchion, neu fod pawb sy'n lawrlwytho un papur gwyn yn barod i'w brynu. Nid felly. Nid felly o gwbl. Gall ymwelydd gwe fod â llawer o wahanol resymau dros edrych ar eich gwefan a threulio amser gyda'ch cynnwys, dim un

Sut i Wneud i Awtomeiddio Marchnata Weithio i Chi

Mae yna lawer o ddryswch yn y ffrynt ar-lein heddiw ynglŷn â beth yn union yw awtomeiddio marchnata. Mae'n ymddangos bod unrhyw gwmni sy'n cyfrif sut i anfon e-bost yn seiliedig ar ddigwyddiad wedi'i sbarduno yn galw eu hunain yn awtomeiddio marchnata. Rydym wedi dysgu gan ein noddwr awtomeiddio marchnata, Right On Interactive, fod nodweddion gwahanol iawn system awtomeiddio marchnata y dylai pob marchnatwr edrych amdanynt: Data - y gallu i gasglu data, naill ai trwy ffurflenni,

Y 3 Piler Marchnata

Ennill, Cadwch, Tyfu ... dyna'r mantra o gwmni awtomeiddio marchnata Right On Interactive. Nid yw eu platfform awtomeiddio marchnata yn canolbwyntio'n llwyr ar gaffaeliad - maen nhw'n canolbwyntio ar gylch bywyd y cwsmer a dod o hyd i'r cwsmeriaid cywir, cadw'r cwsmeriaid hynny, a thyfu'r berthynas gyda'r cwsmeriaid hynny. Mae hynny'n llawer mwy effeithlon na'r chwilio diddiwedd am dennynau. Lluniodd T2C yr ffeithlun hwn gan ofyn cwestiwn pwysig, pam nad ydym yn strwythuro ein hadrannau marchnata fel hyn? Pam na wnawn ni

Y Disrupter mewn Awtomeiddio Marchnata

Pan ysgrifennais yn ddiweddar am orffennol, presennol a dyfodol marchnata, un maes ffocws oedd awtomeiddio marchnata. Siaradais am sut roedd y diwydiant wedi'i rannu'n wirioneddol. Mae yna atebion pen isel sy'n gofyn ichi gyfateb i'w prosesau er mwyn bod yn llwyddiannus. Nid yw'r rhain yn rhad ... mae llawer yn costio miloedd o ddoleri y mis ac yn y bôn yn gofyn i chi retool sut mae'ch cwmni'n gweithio i gyd-fynd â'u methodoleg. Rwy'n credu bod hyn yn achosi trychineb i lawer

Tueddiadau, Heriau a Llwyddiant Awtomeiddio Marchnata

Cynhaliodd Holger Schulze a’r blog Marchnata popeth Technoleg arolwg o farchnatwyr B2B yng Nghymuned Marchnata Technoleg B2B ar LinkedIn. Gofynnais i Troy Burk, Prif Swyddog Gweithredol Right On Interactive - platfform awtomeiddio marchnata sydd wedi'i nodi fel arweinydd yn y diwydiant - i roi adborth ar ganlyniadau'r arolwg. Gwnaethpwyd yr arolwg yn braf ac mae'n darparu rhai metrigau da ar sut mae is-set o farchnatwyr B2B yn trosoli awtomeiddio marchnata. Kudos