Mae Cyhoeddwyr Yn Gadael i Adtech ladd eu manteision

Y we yw'r cyfrwng mwyaf deinamig a dyfeisgar i fodoli erioed. Felly, o ran hysbysebu digidol, dylai creadigrwydd fod yn ddi-rwym. Dylai cyhoeddwr, mewn theori, allu gwahaniaethu'n radical ei becyn cyfryngau oddi wrth gyhoeddwyr eraill er mwyn ennill gwerthiannau uniongyrchol a darparu effaith a pherfformiad digyffelyb i'w bartneriaid. Ond dydyn nhw ddim - oherwydd maen nhw wedi bod yn canolbwyntio ar yr hyn mae ad tech yn dweud y dylai cyhoeddwyr ei wneud, ac nid y pethau maen nhw

Mae podledu yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd a monetization

Mae gennym tua 4 miliwn o lawrlwythiadau o 200+ pennod o'n podlediad marchnata hyd yma, ac mae'n parhau i dyfu. Cymaint felly nes i ni fuddsoddi yn ein stiwdio podlediad. Rydw i mewn gwirionedd yng nghyfnodau dylunio stiwdio newydd y byddaf efallai'n eu hadleoli i'm cartref ers i mi gael fy hun naill ai'n cymryd rhan neu'n rhedeg cymaint o bodlediadau. O'i ddechreuad gostyngedig yn 2003, mae podledu wedi dod yn rym na ellir ei atal ym maes marchnata cynnwys a

Sut Mae Ads.txt ac Ads.cert yn Atal Twyll Hysbysebu?

Mewn diwydiant $ 25 biliwn, nid oes modd esgeuluso $ 6 biliwn mewn twyll ... mae'n fygythiad uniongyrchol i'r diwydiant. Daw’r stats hynny o arolwg gan Gymdeithas yr Hysbysebwyr Cenedlaethol, a bartnerodd gyda’r cwmni diogelwch digidol WhiteOps. Nid yw'r dewis awtomataidd sy'n defnyddio llwyfannau hysbysebu rhaglennol wedi helpu. Os gallwch raglennu algorithmau targedu, gallwch hefyd raglennu systemau i ddenu'r hysbysebu. Gan fenthyca o ddiwydiannau eraill, fel e-bost, datblygodd IAB Labs y fanyleb Ads.txt. Gobeithion Ads.txt

Mae Hysbysebu Podlediad yn Dod i Oed

Gyda thwf anghredadwy podledu dros y blynyddoedd, rwy'n teimlo bod y diwydiant wedi bod yn araf yn addasu technolegau hysbysebu iddo. Nid oes fawr o reswm, os o gwbl, pam na ellid cymhwyso'r un strategaethau hysbysebu a ddatblygwyd ar gyfer fideo i bodledu - hyd yn oed hysbysebion cyn-rôl yn unig. Cynyddodd hysbysebion a fewnosodwyd yn ddeinamig eu cyfran o wariant hysbysebion 51% rhwng 2015 a 2016 yn ôl Astudiaeth Refeniw Podlediad Ad IAB. Rwy'n edrych ymlaen

4 Strategaethau i Liniaru'r Perygl o Dwyll Cliciwch Rampant

Hysbysebu Digidol yn fwyaf tebygol fydd y gwariant hysbysebu cyfryngau uchaf yn 2016 yn ôl comScore. Mae hynny hefyd yn ei gwneud yn darged anorchfygol ar gyfer twyll clic. Mewn gwirionedd, yn ôl adroddiad newydd ar dwyll yn y diwydiant hysbysebu ar-lein, bydd traean o'r holl wariant hysbysebu yn cael ei wastraffu ar dwyll. Mae Distil Networks a’r Swyddfa Hysbysebu Rhyngweithiol (IAB) wedi rhyddhau Canllaw Cyhoeddwr Digidol ar Fesur a Lliniaru Traffig Bot, adroddiad sy’n archwilio heddiw.

A Welir Eich Hysbysebion Fideo?

Mae ychydig yn fwy na hanner yr holl hysbysebion ar dudalennau fideo i'w gweld ar draws y we, sefyllfa anodd i farchnatwyr sy'n gobeithio manteisio ar y wylwyr fideo cynyddol ar draws dyfeisiau. Nid yw'n newyddion drwg i gyd ... roedd hyd yn oed hysbyseb fideo y gwrandawyd arno'n rhannol yn dal i gael effaith. Dadansoddodd Google eu llwyfannau hysbysebu DoubleClick, Google ac Youtube i geisio nodi'r ffactorau sy'n helpu i bennu gwelededd yr hysbysebion fideo hynny. Beth