Y Prif Ffactorau ar gyfer Ymgysylltu â Hysbysiad Gwthio App Symudol Effeithiol

Wedi mynd yw'r amseroedd pan oedd cynhyrchu cynnwys gwych yn ddigon. Bellach mae'n rhaid i dimau golygyddol feddwl am eu heffeithlonrwydd dosbarthu, ac ymgysylltu â'r gynulleidfa sy'n gwneud y penawdau. Sut y gall ap cyfryngau ymgysylltu (a chadw) ei ddefnyddwyr? Sut mae'ch metrigau yn cymharu â chyfartaleddau'r diwydiant? Mae Pushwoosh wedi dadansoddi ymgyrchoedd hysbysu gwthio 104 o allfeydd newyddion gweithredol ac mae'n barod i roi atebion i chi. Beth Yw'r Apiau Cyfryngau Mwyaf Ymgysylltiedig? O'r hyn rydyn ni wedi'i arsylwi yn Pushwoosh,

Y 10 Offer Optimeiddio Siop App Gorau I Wella Eich Safle Ap ar Lwyfannau Ap Poblogaidd

Gyda dros 2.87 miliwn o geisiadau ar gael ar Android Play Store a dros 1.96 miliwn o gymwysiadau ar gael ar iOS App Store, ni fyddem yn gor-ddweud pe byddem yn dweud bod y farchnad apiau'n dod yn fwyfwy anniben. Yn rhesymegol, nid yw'ch app yn cystadlu ag ap arall gan eich cystadleuydd yn yr un gilfach ond gydag apiau o bob rhan o'r farchnad a chilfachau. Os ydych chi'n meddwl, mae angen dwy elfen arnoch chi i gael eich defnyddwyr i gadw'ch apiau - eu

Taflen AppS: Adeiladu a Defnyddio Ap Symudol Cymeradwyo Cynnwys Gyda Google Sheets

Er fy mod yn dal i ddatblygu o bryd i'w gilydd, nid oes gennyf y ddawn na'r amser i ddod yn ddatblygwr amser llawn. Rwy'n gwerthfawrogi'r wybodaeth sydd gen i - mae'n fy helpu i bontio'r bwlch rhwng adnoddau datblygu a busnesau sydd â phroblem bob dydd. Ond ... dwi ddim yn edrych i ddal ati i ddysgu. Mae yna ddau reswm pam nad yw datblygu fy arbenigedd rhaglennu yn strategaeth wych: Ar yr adeg hon yn fy ngyrfa - fy

Sut I Optimeiddio Eich Busnes, Safle, ac Ap ar gyfer Chwilio Apple

Mae'r newyddion am Apple yn cynyddu ei ymdrechion peiriannau chwilio yn newyddion cyffrous yn fy marn i. Roeddwn bob amser yn gobeithio y gallai Microsoft gystadlu â Google ... ac roeddwn yn siomedig na chyrhaeddodd Bing fantais gystadleuol sylweddol mewn gwirionedd. Gyda'u caledwedd eu hunain a'u porwr gwreiddio, byddech chi'n meddwl y gallen nhw fachu mwy o gyfran o'r farchnad. Nid wyf yn siŵr pam nad ydyn nhw wedi gwneud hynny ond mae Google yn tra-arglwyddiaethu ar y farchnad gyda chyfran o'r farchnad o 92.27% ... ac mae gan Bing ddim ond 2.83%.

Apple iOS 14: Preifatrwydd Data ac IDag Armageddon

Yn WWDC eleni, cyhoeddodd Apple ddibrisiant Dynodwr Defnyddwyr iOS ar gyfer Hysbysebwyr (IDFA) gyda rhyddhau iOS 14. Heb amheuaeth, dyma'r newid mwyaf yn yr ecosystem hysbysebu apiau symudol yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Ar gyfer y diwydiant hysbysebu, bydd cael gwared ar IDFA yn gwario ac o bosibl yn cau cwmnïau, gan greu cyfle aruthrol i eraill. O ystyried maint y newid hwn, roeddwn i'n meddwl y byddai'n ddefnyddiol creu a