Gwaith SkAdNet? Blwch Tywod Preifatrwydd? Rwy'n sefyll gyda MD5s

Roedd cyhoeddiad Apple ym mis Mehefin 2020 y byddai'r IDFA yn nodwedd optio i mewn i ddefnyddwyr erbyn datganiad iOS 14 mis Medi yn teimlo fel bod y ryg wedi'i dynnu o dan y diwydiant hysbysebion 80 biliwn, gan anfon marchnatwyr i mewn i frenzy i ddod o hyd i'r peth gorau nesaf. Mae bellach wedi bod dros ddau fis, ac rydyn ni'n dal i grafu ein pennau. Gyda'r gohiriad mawr ei angen yn ddiweddar tan 2021, mae angen i ni fel diwydiant ddefnyddio'r amser hwn yn effeithiol i ddod o hyd i safon aur newydd ar gyfer

Apple iOS 14: Preifatrwydd Data ac IDag Armageddon

Yn WWDC eleni, cyhoeddodd Apple ddibrisiant Dynodwr Defnyddwyr iOS ar gyfer Hysbysebwyr (IDFA) gyda rhyddhau iOS 14. Heb amheuaeth, dyma'r newid mwyaf yn yr ecosystem hysbysebu apiau symudol yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Ar gyfer y diwydiant hysbysebu, bydd cael gwared ar IDFA yn gwario ac o bosibl yn cau cwmnïau, gan greu cyfle aruthrol i eraill. O ystyried maint y newid hwn, roeddwn i'n meddwl y byddai'n ddefnyddiol creu a