Nid oes Angen Stori ar Bob Strategaeth Cynnwys

Mae straeon ym mhobman ac rydw i'n sâl ohoni. Mae pob ap cyfryngau cymdeithasol yn ceisio eu taflu yn fy wyneb, mae pob gwefan yn ceisio fy nenu i'w stori clickbait, a nawr mae pob brand eisiau cysylltu'n emosiynol â mi ar-lein. Os gwelwch yn dda gwnewch iddo stopio. Rhesymau Pam fy mod i'n Tyfu wedi blino ar straeon: Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ofnadwy o adrodd straeon. Nid yw'r mwyafrif o bobl yn chwilio am straeon. Gasp! Rwy'n gwybod fy mod i'n mynd i gynhyrfu gweithwyr proffesiynol y cynnwys

Micro-Eiliadau a Theithiau Cwsmer

Mae'r diwydiant marchnata ar-lein yn parhau i wneud cynnydd wrth ddarparu technoleg sy'n galluogi marchnatwyr i ragfynegi a darparu mapiau ffordd i helpu defnyddwyr a busnesau i drosi. Rydym wedi gwneud rhai rhagdybiaethau hyd at y pwynt hwn, serch hynny. Mae thema gyffredinol personas a sianeli gwerthu yn llawer mwy hydraidd a hyblyg nag a ddychmygasom erioed. Mae Cisco wedi darparu ymchwil bod gan y cynnyrch cyfartalog a brynir dros 800 o deithiau penodol i gwsmeriaid sy'n arwain ato. Meddyliwch am