Gwerthiant Gwerthu: Y CRM ar gyfer Busnesau Bach a Thimau Gwerthu Gwerthu B2B

Os ydych chi wedi siarad ag unrhyw arweinydd gwerthu, mae gweithredu platfform rheoli perthynas â chwsmer (CRM) yn hanfodol ... ac yn nodweddiadol mae hefyd yn gur pen. Mae buddion CRM yn llawer mwy na'r buddsoddiad a'r heriau, serch hynny, pan fydd y cynnyrch yn hawdd ei ddefnyddio (neu wedi'i addasu i'ch proses) a bod eich tîm gwerthu yn gweld y gwerth ac yn mabwysiadu ac yn trosoli'r dechnoleg. Yn yr un modd â'r mwyafrif o offer gwerthu, mae gwahaniaeth enfawr yn y nodweddion sydd eu hangen ar gyfer a

Dyluniwch Ap Symudol Cadarn ar gyfer iPhone ac Android mewn 5 Cam

Mae My Mobile Fans yn cynnig apiau symudol a gwefannau symudol fforddiadwy ar gyfer yr amgylchedd unigol, dielw a busnes bach trwy eu hadeiladwr ap Do-It-Yourself (DIY) sy'n arwain y diwydiant. Gyda dros 40 o nodweddion cyfoethog ar gyfer trosoledd ffonau symudol, lleoliad a chyfryngau cymdeithasol, efallai mai nhw yw'r platfform adeiladu apiau symudol mwyaf fforddiadwy a chadarn ar y farchnad. Mae'r cais yn eithaf syml, gan ddarparu dewin cam wrth gam i'ch tynnu trwy sefydlu'ch cymhwysiad symudol. Cam 1: Dewiswch eich

Statdash: Adeiladu'r Dangosfwrdd Ultimate

Mae'n ymddangos bob dydd bod yn rhaid i ni ychwanegu teclyn arall i fonitro rhai metrigau newydd sy'n rhoi adborth ar ein cleientiaid. Dros amser, rydym wedi casglu nifer o danysgrifiadau SaaS yr ydym yn mewngofnodi ac allan ohonynt yn ddyddiol. Mae mor gymhleth ein bod wedi chwilio am adnoddau datblygu - ond bydd yn gostus integreiddio cymaint o APIs a'u cynnal. Diolch byth, roedd rhywun arall o'r farn bod hynny'n broblem fel

Mae Google yn Ychwanegu Ffurflenni at Google Spreadsheets

Rwy'n ddefnyddiwr brwd o Google Spreadsheets. Ychwanegodd Google nodwedd ddiddorol y gallai fod gan bobl Marchnata ddiddordeb ynddo i gipio data (er enghraifft: cystadlaethau a rhaglenni optio i mewn) heb yr angen am ddatblygiad proffesiynol. Nawr gallwch chi adeiladu ffurflen i'w phostio'n uniongyrchol i'ch Google Spreadsheet! Mae hyn yn dal i fod yn gri bell o gymhwysiad cadarn fel Formspring, ond gallai ddod i mewn yn eithaf defnyddiol ar gyfer rhai ffurfiau cyflym a budr. Yn enwedig os