Shoutem: Y Llwyfan Datblygu Ap Symudol Mwyaf Effeithlon

Dyma un o'r pynciau hynny y mae gen i gariad caled iawn arno o ran fy nghleientiaid. Gall apiau symudol fod yn un o'r strategaethau hynny sy'n parhau i fod â'r costau uchaf a'r enillion isaf ar fuddsoddiad pan gânt eu gwneud yn wael. Ond o'i wneud yn dda, mae ganddo fabwysiadu ac ymgysylltu wallgof o uchel. Yn ddyddiol mae tua 100 o apiau yn cael eu lanlwytho i'r farchnad, y mae 35 y cant ohonynt yn cael effaith yn y farchnad.

Dylai'r Ystadegau hyn Effeithio ar Eich Barn ar Farchnata Symudol

Ydych chi wedi lawrlwytho fersiwn ddiweddaraf ein App Symudol - iOS, Android? Rydym yn dal i weithio ar addasu'r cynnwys ond mae'r fframwaith yno, a phrin y cymerodd unrhyw ymdrech i'w roi ar waith diolch i'r platfform adeiladu apiau symudol anhygoel o Bluebridge! Rydyn ni mor gyffrous am y posibiliadau! Mae gennym eisoes ein podlediadau marchnata a'n cyfres MarketingClips yn poblogi'r cais hefyd! Rydym hefyd yn cyhoeddi digwyddiadau a gallwn hyd yn oed eu hanfon