2019 Dydd Gwener Du a Ch4 Llyfr Chwarae Ad Facebook: Sut i Aros yn Effeithlon Pan fydd Costau'n Codi

Mae'r tymor siopa gwyliau ar ein gwarthaf. Ar gyfer hysbysebwyr, mae Ch4 ac yn enwedig yr wythnos o amgylch Dydd Gwener Du yn wahanol i unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Mae costau hysbysebu fel arfer yn cynyddu 25% neu fwy. Mae'r gystadleuaeth am stocrestr ansawdd yn ffyrnig. Mae hysbysebwyr e-fasnach yn rheoli eu hamser ffyniant, tra bod hysbysebwyr eraill - fel gemau symudol ac apiau - yn gobeithio cau'r flwyddyn yn gryf. Hwyr Q4 yw'r amser prysuraf o'r flwyddyn