Audiense Connect: Y Llwyfan Marchnata Twitter Mwyaf Uwch ar gyfer Menter

Tra bod llawer o'r byd wedi mabwysiadu sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill, rwy'n parhau i fod yn ffan enfawr o Twitter. Ac mae Twitter yn parhau i helpu i yrru traffig i'm safleoedd personol a phroffesiynol felly dwi byth yn mynd i roi'r gorau iddi unrhyw bryd yn fuan! Mae Audiense Connect yn blatfform a adeiladwyd ar gyfer Marchnata Twitter menter ac y mae miloedd o frandiau ac asiantaethau yn ymddiried ynddo ledled y byd i: Rheoli a Dadansoddi Cymunedol - Sicrhewch wybodaeth gywir am eich cymuned ar

Dewin Dylunio: Creu Cynnwys Graffig o Ansawdd Uchel mewn Cofnodion

Ni fu'r pwysau ar farchnatwyr, perchnogion busnes ac entrepreneuriaid i gynhyrchu ymgyrchoedd gwreiddiol o ansawdd uchel erioed mor ddwys ag y mae ar hyn o bryd. Heb wybodaeth ddylunio a strategaethau creadigol, bydd yn fwyfwy anodd cadw i fyny â'r safon gynyddol. Meddalwedd dylunio graffig ar-lein yw Design Wizard sy'n cynnig datrysiad cyflym, hawdd a fforddiadwy i bobl greu cynnwys gweledol. Bob dydd mae dros 1.8 biliwn o ddelweddau yn cael eu postio ar-lein ac mae'r

Hei Twitter, I Tried Ads a Dyma Beth Sy'n Digwydd

Rwyf wedi darllen adolygiadau cymysg ar Twitter Advertising. Heb ei ddefnyddio fy hun, roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn werth rhoi ergyd. Hoffwn ddenu ychydig mwy o bobl i'r cyfrif Twitter Technoleg Marchnata ac roeddwn i eisiau gweld a fyddai rhai hysbysebion yn helpu. Mae'n debyg na fyddaf yn cael gwybod. Hei @TwitterAds, ceisiais wario arian gyda chi ond ni fyddech yn gadael i mi Llywiais yr opsiynau hidlo yn ofalus i gulhau.

Mae Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol yn Fethiant

Pan ddechreuais i farchnata cyfryngau traddodiadol, cefais fy nhynnu i mewn ar unwaith i'r hyn y gellid ei gyflawni gyda data. Cyfeiriodd data ein profion a'n verbiage at farchnata a hysbysebu uniongyrchol, rhoi adroddiadau a mesur cywir inni, a rhoi darlun llawer cliriach inni o bwy oeddent, beth oeddent ei eisiau, ble roeddent, ble roeddent ei eisiau a sut yr oeddent ei eisiau. Roedd ymgyrchoedd yn gyfuniadau cymhleth iawn o lythyrau ffurf hir, cardiau post, hysbysebion papur newydd, galwadau llais,

SocialFlow: Neges gywir. Cynulleidfa iawn. Amser iawn.

Mae SocialFlow yn gwella gwelededd ac ymgysylltiad eich cynnwys ar Facebook a Twitter trwy optimeiddio amser a lleoliad eich cynnwys. Mae SocialFlow yn gwneud hyn trwy ddefnyddio data amser real i ddeall diddordebau eich cynulleidfa sy'n newid yn gyson, yna mapio'ch cynnwys i'r ffenestri lle cewch y sylw mwyaf. Mae SocialFlow yn cynnig 3 Datrysiad Cynnyrch: Cadence - Optimized Publisher ™. Mae Cadence yn dadansoddi data sgwrsio amser real ac yn cyflwyno'ch neges yn awtomatig i'r gynulleidfa gywir yn y