Mae Hysbysebu Podlediad yn Dod i Oed

Gyda thwf anghredadwy podledu dros y blynyddoedd, rwy'n teimlo bod y diwydiant wedi bod yn araf yn addasu technolegau hysbysebu iddo. Nid oes fawr o reswm, os o gwbl, pam na ellid cymhwyso'r un strategaethau hysbysebu a ddatblygwyd ar gyfer fideo i bodledu - hyd yn oed hysbysebion cyn-rôl yn unig. Cynyddodd hysbysebion a fewnosodwyd yn ddeinamig eu cyfran o wariant hysbysebion 51% rhwng 2015 a 2016 yn ôl Astudiaeth Refeniw Podlediad Ad IAB. Rwy'n edrych ymlaen

Marchnata Podcast: Pam Mae Cwmnïau Yn Buddsoddi Mewn Podlediad

Y mis nesaf rydw i'n teithio i Dell ar gyfer cynhadledd farchnata maen nhw'n ei rhoi i arweinwyr busnes yn fewnol. Mae fy sesiwn yn sesiwn ymarferol lle byddaf yn rhannu sut mae podledu wedi tyfu mewn poblogrwydd, pa offer sydd ei angen, a sut i gyhoeddi, syndicetio a hyrwyddo'ch podlediad ar-lein. Mae'n bwnc rydw i wedi dod yn eithaf angerddol amdano dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf - ac rydw i'n dal i deimlo fy mod i'n dysgu mwy a mwy bob mis. O