TidyMarketer: Hwb Marchnata SaaS All-In-One ar gyfer Ymgyrchoedd Hysbysebu

Mae gwariant cyfryngau byd-eang yn cynyddu ar gyfradd o 5.1%, y disgwylir iddo gyrraedd $ 2.1 triliwn yn 2019, yn ôl McKinsey. Gwariant ad digidol ar fin goddiweddyd gwariant teledu yn 2018. Mae TidyMarketer wedi lansio datrysiad ymgyrch farchnata gydag adeiladwr cynllun cyfryngau, calendr ymgyrchu, adroddiadau awtomataidd a llawer mwy, ar gyfer cydweithredu timau marchnata ac asiantaethau. Mae platfform SaaS yn caniatáu i farchnatwyr gynllunio, cydlynu, cydweithredu a graddio holl reoli ymgyrchoedd o un platfform. Mae wedi'i gynllunio i

Set Gyflawn o Awgrymiadau i Gynyddu Eich Tâl Hysbysebu ROI Hysbysebu

Er bod yr ffeithlun hwn o Datadial yn nodi ar gyfer busnesau bach, byddaf yn onest ein bod yn gweithio gyda rhai busnesau menter a mawr nad ydynt yn manteisio ar lawer o'r awgrymiadau hyn! Efallai mai hon yw'r rhestr fwyaf cyflawn o awgrymiadau a welais o ran defnyddio hysbysebu talu fesul clic ar Google yn fwy effeithiol. Waeth beth yw eich diwydiant, mae'r tactegau y gallwch eu defnyddio i wneud bywyd yn haws i reolwyr PPC aros yr un fath. Yr ffeithlun hwn

PerfectBanner: Profi, Optimeiddio, ac Awtomeiddio ar gyfer Hysbysebion Baner

Mae gennym hysbysebion baner ar ein gwefan ac yn aml mae'n rhaid i mi gymeradwyo sawl enghraifft o hysbysebion baner ar gyfer ein hysbysebwyr mwyaf selog. Maent yn sylweddoli na fyddant yn trosoledd y traffig yn llawn yma oni bai eu bod yn profi ac yn optimeiddio eu hysbysebion baner. Mae hynny'n dasg anodd gyda'r mwyafrif o systemau, gan gynnwys Google. Mae'n rhaid i chi uwchlwytho sawl achos, yna gadewch iddyn nhw redeg yn ddigon hir i gael rhywfaint o ddilysrwydd ystadegol (a all gymryd amser hir

Beth yw cynnig amser real (RTB)?

Mewn hysbysebion taledig, arddangos a hysbysebu symudol, mae digon o stocrestr i brynu argraffiadau arno. Er mwyn sicrhau canlyniadau cadarn, dylech fod yn profi pryniant cannoedd neu hyd yn oed filoedd o gyfuniadau allweddair wrth chwilio am dâl. Os ydych chi'n gwneud hysbysebion arddangos neu hysbysebu symudol, efallai y bydd y rhestr eiddo wedi'i lledaenu ymhlith cannoedd neu filoedd o wefannau neu apiau. Beth yw cynnig amser real? Monitro a chynnig â llaw y lleoedd yr ydych yn dymuno eu gwneud

Brand.net: Hysbysebu Arddangos Daearyddol a Gyrru Data

Ddoe cefais ginio gyda ffrind da Troy Bruinsma, gweithredwr gwerthu a marchnata medrus. Sawl blwyddyn yn ôl, buom yn gweithio ar ymgyrchoedd post uniongyrchol i Troy pan oedd yn gweithio i gwmni cebl. Gan ddefnyddio glanhau data, ei ddata cwsmeriaid, eu data tanysgrifio, data demograffig a TON o waith ... roeddem yn gallu proffilio eu cwsmeriaid cyfredol a nodi, yn ôl cartref, pa deuluoedd a oedd yn fwy neu'n llai tebygol o danysgrifio i becynnau cebl penodol neu

SteelHouse A2: Hysbysebu Rhyngweithiol Traws-blatfform

Mae hysbysebion cyfoethog yn ennyn ymgysylltiad sylweddol uwch, ond maen nhw'n rhy anodd eu creu. Nid yw Flash yn gweithio ar ffôn symudol, ac nid yw HTML5 yn gweithio'n gyson ym mhob porwr. Heddiw, lansiodd SteelHouse A2 (ynganu sgwâr-sgwâr), sy'n dod â'r ansawdd uchel y mae brandiau yn ei ddisgwyl gan gyfryngau eraill fel teledu ac argraffu, i hysbysebion ar-lein sy'n gwasanaethu ar unrhyw ddyfais gan gynnwys dyfeisiau Mac, PC, iPhone, iPad ac Android. P'un a ydynt am ei gyfaddef ai peidio, mae brandiau yn teimlo cywilydd gan y