Adzooma: Rheoli a Optimeiddio Eich Hysbysebion Google, Microsoft a Facebook Mewn Un Llwyfan

Mae Adzooma yn Bartner Google, yn Bartner Microsoft, ac yn Bartner Marchnata Facebook. Maent wedi adeiladu platfform deallus, hawdd ei ddefnyddio lle gallwch reoli Google Ads, Microsoft Ads, a Facebook Ads i gyd yn ganolog. Mae Adzooma yn cynnig datrysiad terfynol i gwmnïau yn ogystal â datrysiad asiantaeth ar gyfer rheoli cleientiaid ac mae dros 12,000 o ddefnyddwyr yn ymddiried ynddo. Gydag Adzooma, gallwch weld sut mae'ch ymgyrchoedd yn perfformio cipolwg ar fetrigau allweddol fel Argraffiadau, Cliciwch, Trosi

Cyfarfod â'r 3 Gyrrwr Perfformiad Ymgyrch Caffael Defnyddiwr

Mae yna ddwsinau o ffyrdd i wella perfformiad ymgyrchu. Gall popeth o'r lliw ar botwm galwad i weithredu i brofi platfform newydd roi canlyniadau gwell i chi. Ond nid yw hynny'n golygu bod pob tacteg optimeiddio AU (Caffael Defnyddiwr) y byddwch chi'n rhedeg ar ei draws yn werth ei wneud. Mae hyn yn arbennig o wir os oes gennych adnoddau cyfyngedig. Os ydych chi ar dîm bach, neu os oes gennych gyfyngiadau cyllidebol neu gyfyngiadau amser, bydd y cyfyngiadau hynny yn eich atal rhag ceisio

4 Ystyriaethau i Ymhelaethu ar Ymgyrchoedd Facebook â Thâl

“Dewisodd 97% o hysbysebwyr cymdeithasol [Facebook] fel eu platfform cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf a mwyaf defnyddiol.” Sprout Social Heb os, mae Facebook yn offeryn pwerus ar gyfer marchnatwyr digidol. Er gwaethaf pwyntiau data a allai awgrymu bod y platfform yn orlawn o gystadleuaeth, mae digon o gyfle i frandiau o wahanol ddiwydiannau a meintiau fanteisio ar fyd hysbysebu taledig ar Facebook. Yr allwedd, fodd bynnag, yw dysgu pa dactegau fydd yn symud y nodwydd ac yn arwain atynt

Canllaw i Fusnesau Bach Hysbysebu ar Facebook

Mae'r gallu i fusnesau adeiladu cynulleidfa yn organig a marchnata iddynt ar Facebook wedi dirwyn i ben i raddau helaeth. Nid yw hynny'n golygu nad yw Facebook yn adnodd hysbysebu â thâl gwych, serch hynny. Gyda bron pob darpar brynwr rydych chi'n ceisio ei gyrraedd mewn un platfform, a'r gallu i'w targedu'n derfynol a'u cyrraedd, gall hysbysebu ar Facebook yrru llawer o alw am eich busnes bach. Pam Mae Busnesau Bach yn Hysbysebu ar Facebook 95% o

Y Cwrs Gorau I Ddechrau Ar Hysbysebu Facebook

Y tro cyntaf i mi gwrdd ag Andrea Vahl a'i chlywed yn siarad oedd flynyddoedd yn ôl yn Social Media Marketing World. Flynyddoedd yn ddiweddarach, roeddwn yn falch o gael croesi ein llwybrau eto pan oeddem ein dau yn siaradwyr yn Concept ONE, expo marchnata digidol anhygoel a gynhaliwyd ym Mynyddoedd hyfryd Black Hill yn Ne Dakota. Ac waw, ydw i'n falch fy mod i wedi cael y pleser o glywed Andrea yn siarad eto! Yn gyntaf, mae hi'n hynod ddoniol - mae'n

Llwyddo yn Facebook Marketing Yn Cymryd Dull “Pob Ffynhonnell Data ar Ddec”

Ar gyfer marchnatwyr, Facebook yw'r gorila 800-punt yn yr ystafell. Dywed Canolfan Ymchwil Pew fod bron i 80% o Americanwyr sydd ar-lein yn defnyddio Facebook, mwy na dwywaith y nifer sy'n defnyddio Twitter, Instagram, Pinterest neu LinkedIn. Mae defnyddwyr Facebook hefyd yn ymgysylltu'n fawr, gyda mwy na thri chwarter ohonynt yn ymweld â'r wefan yn ddyddiol a dros hanner yn mewngofnodi sawl gwaith y dydd. Mae nifer y defnyddwyr Facebook misol gweithredol ledled y byd oddeutu 2 biliwn. Ond i farchnatwyr,

5 Camgymeriad Facebook Rookie i'w Osgoi.

Mae hysbysebion Facebook yn hynod o hawdd i'w defnyddio - mor hawdd fel y gallwch sefydlu eich cyfrif busnes o fewn ychydig funudau a dechrau rhedeg hysbysebion sydd â'r potensial i gyrraedd dau biliwn o bobl. Er ei bod yn hawdd iawn ei sefydlu, mae rhedeg hysbysebion proffidiol Facebook gyda ROI mesuradwy yn unrhyw beth ond hawdd. Gall un camgymeriad yn eich dewis gwrthrychol, targedu cynulleidfa, neu gopi hysbyseb arwain eich ymgyrch i fethiant. Yn yr erthygl hon,

Sut i Gael y Gorau o'ch Ymgyrch Ad Facebook gyda Glanio Tudalennau

Nid oes diben gwario dime ar unrhyw hysbyseb ar-lein os nad ydych wedi sicrhau bod y dudalen y mae hysbyseb yn anfon pobl ati yn barod i'w derbyn. Mae fel creu taflenni, hysbysebion teledu a hysbysfwrdd yn hyrwyddo'ch bwyty newydd, ac yna, pan fydd pobl yn cyrraedd y cyfeiriad rydych chi wedi'i roi, mae'r lle'n ddingi, yn dywyll, wedi'i lenwi â llygod mawr ac rydych chi allan o fwyd. Ddim yn dda. Bydd yr erthygl hon yn edrych ar a