Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Promo.com: Golygydd Fideo Ar-lein Syml ar gyfer Fideos Cyfryngau Cymdeithasol a Hysbysebion Cymdeithasol

P'un a ydych chi'n cyhoeddi sain neu fideo, rydych chi'n gwybod weithiau mai'r cynnwys hwnnw yw'r rhan hawdd mewn gwirionedd. Ychwanegwch olygu ac optimeiddio ar gyfer pob platfform cymdeithasol ac rydych chi nawr yn treulio mwy o amser ar gynhyrchu nag yr ydych chi ar recordio. Yr anghyfleustra hwn yw pam mae llawer o fusnesau yn osgoi fideo er gwaethaf y ffaith bod fideo yn gyfrwng mor gymhellol. Mae Promo.com yn llwyfan creu fideo ar gyfer busnesau ac asiantaethau. Maent yn helpu defnyddwyr i greu llwyth o gynnwys gweledol a

Zymplify: Marchnata fel Gwasanaeth i Fusnesau Bach

Mae datblygu cyflym, fframweithiau ac integreiddiadau yn parhau i roi llwyfannau ar y farchnad sy'n darparu llu o nodweddion am gostau sylweddol is bob blwyddyn. Mae Zymplify yn un o'r llwyfannau hynny - platfform marchnata cwmwl sy'n darparu'r holl nodweddion sy'n angenrheidiol i fusnes bach ddenu, caffael ac adrodd ar dennyn ar-lein. Fodd bynnag, mae'n ei wneud am lai na'r mwyafrif o'r llwyfannau awtomeiddio marchnata eraill ar y farchnad. O'r safle: mae Zymplify yn

Effaith Tueddiadau Marchnata Digidol ar Undebau Credyd a Sefydliadau Ariannol

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y cydweithiwr Mark Schaefer swydd, 10 Sifft Epig sy'n Ail-Ysgrifennu Rheolau Marchnata, sy'n rhaid ei ddarllen. Gofynnodd i farchnatwyr ledled y diwydiant sut roedd marchnata'n symud yn ddwys. Un maes rwy'n gweld llawer o weithgaredd ynddo yw'r gallu i bersonoli'r berthynas gyda'r darpar neu'r cwsmer. Dywedais: Gallai’r llif data hwn olygu “marwolaeth cyfryngau torfol a chynnydd mewn profiadau marchnata wedi’u targedu, wedi’u personoli trwy ABM a

Hanes Byr Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol

Er bod llawer o burwyr cyfryngau cymdeithasol yn ystyried pŵer a chyrhaeddiad marchnata cyfryngau cymdeithasol organig, mae'n dal i fod yn rhwydwaith sy'n anodd ei ddarganfod heb ei hyrwyddo. Mae hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yn farchnad nad oedd yn bodoli union ddegawd yn ôl, ond rhagwelir y bydd yn cynhyrchu $ 11 biliwn mewn refeniw erbyn 2017. Mae hyn i fyny o ddim ond $ 6.1 biliwn yn 2013. Mae hysbysebion cymdeithasol yn cynnig cyfle i godi ymwybyddiaeth, targed yn seiliedig ar ddaearyddol. , demograffig a

9 Cam ar gyfer Cynllunio'ch Ymgyrch Hysbysebu Gymdeithasol Nesaf

Ar y podlediad yr wythnos diwethaf, fe wnaethon ni rannu gwybodaeth, awgrymiadau a thriciau gwych ar hysbysebu cymdeithasol. Yn ddiweddar, rhyddhaodd Facebook rai ystadegau anhygoel ar ei refeniw hysbysebu cymdeithasol. Mae'r refeniw cyffredinol ar i fyny ac mae'r hysbysebion eu hunain 122% yn fwy costus. Mae Facebook wedi'i gofleidio'n llwyr fel platfform hysbysebu ac rydym wedi gweld canlyniadau anhygoel ac eraill a adawodd inni grafu ein pen. Roedd gan yr holl ymgyrchoedd a berfformiodd orau un peth yn gyffredin - cynllunio gwych. Llawer o bobl

Cynnydd Hysbysebion Brodorol Cymdeithasol a Symudol

Gyda phoblogrwydd cynyddol ffonau smart, mae mwy o bobl yn defnyddio eu dyfeisiau symudol i wirio eu cyfrifon cymdeithasol na'u byrddau gwaith. Mae marchnatwyr craff yn manteisio ar y newid hwn trwy gynyddu eu gwariant i farchnata symudol, ac integreiddio eu hysbysebion yn ddi-dor i borthwyr cymdeithasol eu cynulleidfaoedd targed â hysbysebu brodorol. Yn yr Unol Daleithiau y llynedd, gwariwyd mwy na $ 4.6 biliwn ar hysbysebu cyfryngau cymdeithasol, 35% ohonynt yn hysbysebion brodorol cymdeithasol. Mae'n