Beth yw Marchnata Talu-fesul-Clic? Ystadegau Allweddol wedi'u Cynnwys!

Cwestiwn yr wyf yn dal i ofyn i berchnogion busnes aeddfed yw a ddylent wneud marchnata talu-fesul-clic (PPC) ai peidio. Nid yw'n gwestiwn ie neu na syml. Mae PPC yn cynnig cyfle anhygoel i wthio hysbysebion o flaen cynulleidfaoedd ar wefannau chwilio, cymdeithasol a gwefannau na fyddwch fel rheol yn eu cyrraedd trwy ddulliau organig. Beth yw Marchnata Talu Fesul Clic? Mae PPC yn ddull o hysbysebu ar-lein lle mae'r hysbysebwr yn talu a

Mae Pawb yn Casáu Hysbysebu ... A yw Hysbysebu â Thâl yn Gweithio o Hyd?

Bu tunnell o sgyrsiau ar-lein am dranc hysbysebu. Nid yw Twitter wedi bod yn rhy llwyddiannus gyda'i becyn hysbysebu. Mae Facebook yn llwyddiannus, ond mae defnyddwyr yn tyfu'n flinedig o hysbysebion wedi'u gwasgaru ym mhobman. Ac mae chwilio taledig yn parhau i yrru refeniw anhygoel ... ond mae chwilio’n dirywio wrth i ddulliau eraill ar gyfer ceisio a dod o hyd i wybodaeth ar-lein dyfu mewn poblogrwydd. Wrth gwrs, pe byddech chi'n gofyn i ddefnyddwyr (a gwnaeth TechnologyAdvice a Unbounce), byddech chi'n meddwl eu bod nhw'n ddi-werth: