Hysbysebu Ymddygiadol yn erbyn Hysbysebu Cyd-destunol: Beth yw'r Gwahaniaeth?

Weithiau mae hysbysebu digidol yn cael rap gwael am y gost, ond ni ellir gwadu y gall arwain at ganlyniadau pwerus o'i wneud yn gywir. Y peth yw bod hysbysebu digidol yn galluogi cyrhaeddiad llawer ehangach nag unrhyw fath o farchnata organig, a dyna pam mae marchnatwyr mor barod i wario arno. Mae llwyddiant hysbysebion digidol, yn naturiol, yn dibynnu ar ba mor dda y maent yn cyd-fynd ag anghenion a dymuniadau’r gynulleidfa darged.

Sut all Hysbysebu Cyd-destunol Ein Helpu i Baratoi ar gyfer Dyfodol Heb Gwci?

Cyhoeddodd Google yn ddiweddar ei fod yn gohirio ei gynlluniau i ddileu cwcis trydydd parti yn raddol ym mhorwr Chrome tan 2023, flwyddyn yn ddiweddarach nag a gynlluniwyd yn wreiddiol. Fodd bynnag, er y gall y cyhoeddiad deimlo fel cam yn ôl yn y frwydr dros breifatrwydd defnyddwyr, mae'r diwydiant ehangach yn parhau i bwyso ymlaen gyda chynlluniau i ddibrisio'r defnydd o gwcis trydydd parti. Lansiodd Apple newidiadau i IDFA (ID ar gyfer Hysbysebwyr) fel rhan o'i ddiweddariad iOS 14.5, sydd

Targedu Cyd-destunol: Yr Ateb i Amgylcheddau Ad Brand-Ddiogel?

Mae pryderon preifatrwydd cynyddol heddiw, ynghyd â thranc y cwci, yn golygu bod angen i farchnatwyr nawr gynnal ymgyrchoedd mwy personol, mewn amser real ac ar raddfa. Yn bwysicach fyth, mae angen iddynt ddangos empathi a chyflwyno eu negeseuon mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Dyma lle mae pŵer targedu cyd-destunol yn dod i rym. Mae targedu cyd-destunol yn ffordd i dargedu cynulleidfaoedd perthnasol gan ddefnyddio geiriau allweddol a phynciau sy'n deillio o'r cynnwys o amgylch rhestr hysbysebion, nad oes angen cwci neu'i gilydd arno

Pam Mae Targedu Cyd-destunol yn hollbwysig i farchnatwyr sy'n llywio'r dyfodol cwci-llai

Rydym yn byw mewn newid paradeim byd-eang, lle mae pryderon preifatrwydd, ynghyd â thranc y cwci, yn rhoi pwysau ar farchnatwyr i gynnal ymgyrchoedd mwy personol ac empathi, mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Er bod hyn yn cyflwyno sawl her, mae hefyd yn cyflwyno llawer o gyfleoedd i farchnatwyr ddatgloi tactegau targedu cyd-destunol mwy deallus. Paratoi ar gyfer Dyfodol Cwci-Llai Mae'r defnyddiwr sy'n gynyddol breifat o ran preifatrwydd bellach yn gwrthod y cwci trydydd parti, gydag adroddiad yn 2018 yn datgelu bod 64% o gwcis yn cael eu gwrthod, naill ai