Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Hysbysebu Brodorol Mewn Marchnata Cynnwys: 4 Awgrym a Thric

Mae marchnata cynnwys yn hollalluog ac mae'n dod yn fwyfwy anodd troi rhagolygon yn gwsmeriaid amser llawn y dyddiau hyn. Prin y gall busnes nodweddiadol gyflawni unrhyw beth gyda mecanweithiau hyrwyddo taledig, ond gall godi ymwybyddiaeth yn llwyddiannus a gyrru refeniw gan ddefnyddio hysbysebu brodorol. Nid yw hwn yn gysyniad newydd yn y maes ar-lein, ond mae gormod o frandiau yn dal i fethu â manteisio arno i'r graddau eithaf. Maent yn gwneud camgymeriad mawr wrth i hysbysebu brodorol brofi i fod yn un

Ystadegau Marchnata Cynnwys 2019

Mae dod o hyd i'r teclyn hyrwyddo cywir sydd nid yn unig yn cyrraedd y gynulleidfa ond yn creu cysylltiad â'r gwylwyr yn beth anodd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae marchnatwyr wedi bod yn canolbwyntio ar y mater hwn, gan brofi a buddsoddi mewn amrywiol ddulliau i weld pa un sy'n gweithio orau. Ac er mawr syndod i neb, roedd marchnata cynnwys yn y man mwyaf blaenllaw ym myd hysbysebu. Mae llawer yn tybio bod marchnata cynnwys wedi bod o gwmpas dim ond dros yr ychydig ddiwethaf

Hysbysebu Brodorol: Ffordd Newydd o Hyrwyddo Eich Cynhyrchion

Os ydych chi wedi bod yn marchnata'ch cynhyrchion am amser hir heb fawr ddim canlyniadau cadarnhaol, yna efallai ei bod hi'n bryd ichi ystyried hysbysebu brodorol fel ateb parhaol i'ch problemau. Bydd hysbysebion brodorol yn eich helpu chi, yn enwedig o ran rhoi hwb i'ch hysbysebion cyfryngau cymdeithasol presennol yn ogystal â gyrru defnyddwyr sydd wedi'u targedu'n uchel i'ch cynnwys. Ond yn gyntaf, gadewch i ni blymio i mewn i hysbysebion brodorol cyn i ni feddwl am sut.

Mae Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2018 yn Dal i Fynd yn Fwy a Mwy

Fel y soniwyd eisoes ym mhopeth y mae angen i chi ei wybod am Ddeallusrwydd Artiffisial a'i Effaith ar Hysbysebu PPC, Brodorol ac Arddangos, mae hon yn gyfres ddwy ran o erthyglau sy'n canolbwyntio ar gyfryngau taledig, deallusrwydd artiffisial a hysbysebu brodorol. Treuliais y misoedd diwethaf yn cynnal llawer iawn o ymchwil yn y meysydd penodol hyn a arweiniodd at gyhoeddi dau e-lyfr am ddim. Y cyntaf, Popeth y mae angen i chi ei Wybod Am Ddadansoddeg Marchnata a Deallusrwydd Artiffisial,