UpSnap: Hysbysebu Symudol, Lleol a Dargededig yn Ddaearyddol

Mae UpSnap yn cynnig rhwydwaith hysbysebu symudol sy'n cynnig mwy na biliwn o argraffiadau bob mis. A thrwy eu partneriaethau â rhai o'r gwefannau mwyaf, gallant arddangos hysbysebion ar rwydweithiau trydydd parti ar gyfradd o fwy na 100 biliwn o argraffiadau bob mis. Mae UpSnap yn eich galluogi i dargedu cwsmeriaid sy'n agos at eich busnes. Unwaith y bydd eich ymgyrch yn mynd yn fyw, bydd UpSnap yn arddangos eich hysbyseb symudol i gwsmeriaid o fewn radiws o bum milltir. Mae'r targedu yn ehangu ar y tu allan