Dewin Dylunio: Creu Cynnwys Graffig o Ansawdd Uchel mewn Cofnodion

Ni fu'r pwysau ar farchnatwyr, perchnogion busnes ac entrepreneuriaid i gynhyrchu ymgyrchoedd gwreiddiol o ansawdd uchel erioed mor ddwys ag y mae ar hyn o bryd. Heb wybodaeth ddylunio a strategaethau creadigol, bydd yn fwyfwy anodd cadw i fyny â'r safon gynyddol. Meddalwedd dylunio graffig ar-lein yw Design Wizard sy'n cynnig datrysiad cyflym, hawdd a fforddiadwy i bobl greu cynnwys gweledol. Bob dydd mae dros 1.8 biliwn o ddelweddau yn cael eu postio ar-lein ac mae'r

Rwy'n Profi Ymhelaethiad Newydd Twitter

Mae Twitter yn profi rhaglen hysbysebu beta lle maen nhw'n chwyddo'ch trydar. Mae'n $ 99 y mis ac rydych chi'n dewis y ddaearyddiaeth yn ogystal â rhai categorïau targed. Rwy'n dal i fod yn ffan o Twitter ac mae'r cynnig hwn yn ddiddorol iawn i mi, felly pan dderbyniais yr e-bost yn gofyn imi ymuno â'r beta roedd yn rhaid i mi ddweud ie. Roeddwn i eisiau rhannu rhai meddyliau ar hap er mwyn i mi allu dychwelyd i'r swydd hon a gweld beth yw'r

Hei Twitter, I Tried Ads a Dyma Beth Sy'n Digwydd

Rwyf wedi darllen adolygiadau cymysg ar Twitter Advertising. Heb ei ddefnyddio fy hun, roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn werth rhoi ergyd. Hoffwn ddenu ychydig mwy o bobl i'r cyfrif Twitter Technoleg Marchnata ac roeddwn i eisiau gweld a fyddai rhai hysbysebion yn helpu. Mae'n debyg na fyddaf yn cael gwybod. Hei @TwitterAds, ceisiais wario arian gyda chi ond ni fyddech yn gadael i mi Llywiais yr opsiynau hidlo yn ofalus i gulhau.

Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol a Busnesau Bach

Mae Facebook, LinkedIn a Twitter i gyd wedi paratoi eu cynigion hysbysebu. A yw busnesau bach yn neidio ar y bandwagon hysbysebu cyfryngau cymdeithasol? Dyna oedd un o'r pynciau a archwiliwyd gennym yn yr arolwg marchnata rhyngrwyd eleni.

Sut i Gyrru Busnes gyda Twitter a Thrydar Hyrwyddedig

Mae Twitter bellach yn cynnig amrywiaeth o ymgyrchoedd i adeiladu a ganlyn, gyrru traffig ac addasiadau i'ch gwefan, gosod cymwysiadau, caffael arweinyddion, neu hyrwyddo trydariadau penodol. Mae Trydar Hyrwyddedig yn parhau i ymddangos yn fy llinell amser ar Twitter ac mewn cymwysiadau Twitter brodorol. Dylai eich busnes fod yn trosoli arferion gorau Twitter, ond os ydych chi'n talu i hyrwyddo Trydar mewn gwirionedd, mae yna bethau penodol y gallwch chi eu gwneud i wella cyfradd clicio drwodd yr hyrwyddiad

Ffyrdd Clyfar i Gyfuno Marchnata Cynnwys ag SEO

Datblygodd y Folks yn Blogmost.com yr ffeithlun hwn a'i enwi yn Little Known Ways to Build High Quality Backlinks yn 2014. Nid wyf yn siŵr fy mod yn hoffi'r teitl hwnnw ... nid wyf yn credu y dylai cwmnïau ganolbwyntio ar adeiladu cysylltiadau mwyach. Mae ein harbenigwyr chwilio lleol yn Site Strategics yn hoffi dweud bod strategaethau newydd yn gofyn am ennill cysylltiadau yn hytrach na'u hadeiladu'n weithredol. Yn bwysicach fyth, credaf fod yr ffeithlun hwn yn cyfuno tunnell o offer a safleoedd dosbarthu lle gallwch chi

Mae Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol yn Fethiant

Pan ddechreuais i farchnata cyfryngau traddodiadol, cefais fy nhynnu i mewn ar unwaith i'r hyn y gellid ei gyflawni gyda data. Cyfeiriodd data ein profion a'n verbiage at farchnata a hysbysebu uniongyrchol, rhoi adroddiadau a mesur cywir inni, a rhoi darlun llawer cliriach inni o bwy oeddent, beth oeddent ei eisiau, ble roeddent, ble roeddent ei eisiau a sut yr oeddent ei eisiau. Roedd ymgyrchoedd yn gyfuniadau cymhleth iawn o lythyrau ffurf hir, cardiau post, hysbysebion papur newydd, galwadau llais,