Hysbysebu Ymddygiadol yn erbyn Hysbysebu Cyd-destunol: Beth yw'r Gwahaniaeth?

Weithiau mae hysbysebu digidol yn cael rap gwael am y gost, ond ni ellir gwadu y gall arwain at ganlyniadau pwerus o'i wneud yn gywir. Y peth yw bod hysbysebu digidol yn galluogi cyrhaeddiad llawer ehangach nag unrhyw fath o farchnata organig, a dyna pam mae marchnatwyr mor barod i wario arno. Mae llwyddiant hysbysebion digidol, yn naturiol, yn dibynnu ar ba mor dda y maent yn cyd-fynd ag anghenion a dymuniadau’r gynulleidfa darged.

Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Targedu Cyd-destunol: Adeiladu Diogelwch Brand Mewn Cyfnod Heb Gwci

Mae diogelwch brand yn hanfodol i farchnatwyr sy'n symud ymlaen yn yr amgylchedd cyfnewidiol hwn yn wleidyddol ac yn economaidd a gallai hyd yn oed wneud gwahaniaeth wrth aros mewn busnes. Bellach mae'n rhaid i frandiau dynnu hysbysebion yn rheolaidd oherwydd eu bod yn ymddangos mewn cyd-destunau amhriodol, gyda 99% o hysbysebwyr yn poeni am eu hysbysebion yn ymddangos mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Mae rheswm da dros bryderu Mae astudiaethau wedi dangos bod hysbysebion sy'n ymddangos yn agos at gynnwys negyddol yn arwain at ostyngiad o 2.8 gwaith yn