Sut mae Cwmnïau Nwyddau wedi'u Pecynnu Defnyddwyr yn Defnyddio Data Mawr?

Pe bai un diwydiant lle roedd tunnell o ddata yn cael ei ddal yn barhaus, mae yn y diwydiant Nwyddau wedi'u Pecynnu Defnyddwyr (GRhG). Mae cwmnïau GRhG yn gwybod bod Big Data yn bwysig, ond nid ydynt eto wedi ei gofleidio yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Beth yw Nwyddau wedi'u Pecynnu i Ddefnyddwyr? Mae nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr (GRhG) yn eitemau a ddefnyddir yn ddyddiol gan ddefnyddwyr cyffredin y mae angen eu hadnewyddu neu eu hail-lenwi fel mater o drefn, fel bwyd, diodydd, dillad, tybaco, colur, a'r cartref

Cyfrinachau Busnes Salon: 10 Syniad Marchnata Gweithredadwy A all Eich Helpu i Ddiogelu Mwy o Gleientiaid

Mae salonau yn buddsoddi llawer yn eu lleoliad, eu staff a'u harbenigwyr, eu hoffer a'u cynhyrchion. Fodd bynnag, un peth y maent yn aml yn esgeuluso buddsoddi ynddo yw eu hymgyrchoedd marchnata. Sut gall y cleientiaid ddod o hyd i'ch salon gwych fel arall? Er y gall marchnata fod yn beth anodd ei feistroli, mae'n dal yn hylaw, ac nid oes angen ei ddychryn. Mae yna lawer o syniadau marchnata wedi'u profi ar gyfer salonau sy'n gweithio'n dda wrth ddenu

Beth yw'r Gwobrau Mwyaf Poblogaidd ar gyfer Eich Rhoddion Hyrwyddo?

Rydyn ni wedi bod eisiau dylunio rhai hyrwyddiadau ers sbel nawr, ac er bod yr opsiynau a'r offer yn ddigonol, rwy'n synnu nad oes mwy o dempledi torri cwcis allan yna sydd â hanes profedig. Mae'r arolwg hwn gan Easypromos yn ein helpu i gynllunio i'r cyfeiriad cywir, serch hynny! Rhyddhaodd Easypromos ganlyniadau o’u Harolwg Gwobr Hyrwyddiadau Digidol sy’n taflu goleuni ar rôl gwobrau wrth drosi ymwelwyr yn gyfranogwyr mewn hyrwyddiad fel

Chirpify: Ychwanegu Trosiadau i'ch Monitro Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Chirpify yn galluogi marchnatwyr i actifadu sbardunau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gymryd rhan gyda brand o unrhyw sianel yn y cyfryngau cymdeithasol. Gallwch chi ysgogi sbardunau ar ymddygiadau i gael defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol i brynu, mynd i mewn i hyrwyddiad, cael mynediad at gynnwys unigryw, ac ati. Dyma enghraifft: Y dydd Sul hwn, gwyliwch ein hysbyseb deledu newydd, edrychwch am yr hashnod a sleifio'ch pecyn eich hun o ein blasau newydd. #awardsnight pic.twitter.com/ASU58SL1KX - Cwci Oreo (@Oreo) Ionawr 24, 2014