Deallusrwydd Artiffisial (AI) A Chwyldro Marchnata Digidol

Marchnata digidol yw craidd pob busnes e-fasnach. Fe'i defnyddir i ddod â gwerthiannau i mewn, cynyddu ymwybyddiaeth brand, a chyrraedd cwsmeriaid newydd. Fodd bynnag, mae'r farchnad heddiw yn dirlawn, a rhaid i fusnesau e-fasnach weithio'n galed i guro'r gystadleuaeth. Nid yn unig hynny - dylent hefyd gadw golwg ar y tueddiadau technoleg diweddaraf a gweithredu technegau marchnata yn unol â hynny. Un o'r datblygiadau technolegol diweddaraf a all chwyldroi marchnata digidol yw deallusrwydd artiffisial (AI). Gawn ni weld sut. Materion Hanfodol Gyda Heddiw

Defnyddio Cyfryngau Rhyngweithiol i Hybu'ch Hyrwyddiadau B2C

Ni waeth pa ddiwydiant rydych chi ynddo, os yw'ch busnes yn y sector B2C, mae'n debygol iawn eich bod chi'n wynebu rhywfaint o gystadleuaeth ffyrnig - yn enwedig os ydych chi'n siop frics a morter. Wedi'r cyfan, rydych chi'n gwybod faint a pha mor aml mae defnyddwyr yn siopa ar-lein y dyddiau hyn. Mae Folks yn dal i fynd i siopau brics a morter; ond mae hwylustod prynu ar-lein wedi gwneud i nifer y cwsmeriaid yn y siop ostwng. Un o'r ffyrdd y mae busnesau

Infograffeg: 10 Peth Na Wyddoch Chi am Gystadlaethau Ar-lein

Mae cyfraddau ymateb uchel ac adeiladu cronfa ddata wych o ragolygon yn ddau reswm allweddol dros gyflogi cystadlaethau ar-lein trwy'r we, symudol a Facebook. Bydd mwy na 70% o gwmnïau mawr yn defnyddio cystadlaethau yn eu strategaethau erbyn 2014. Bydd un o bob 3 o gyfranogwyr yr ornest honno’n cytuno i dderbyn gwybodaeth gan eich brand trwy e-bost. Ac mae brandiau sydd â chyllideb ar gyfer creu eu cymhwysiad a'u hysbysebu yn casglu 10 gwaith yn fwy o ymgeiswyr.