Marchnata a Hysbysebu Agosrwydd: Y Dechnoleg a Thactegau

Cyn gynted ag y byddaf yn cerdded i mewn i'm cadwyn Kroger (archfarchnad) leol, edrychaf i lawr ar fy ffôn ac mae'r ap yn fy rhybuddio lle y gallaf naill ai popio fy nghod bar Kroger Savings i'w wirio neu gallaf agor yr ap i chwilio a dod o hyd i eitemau ynddo yr eiliau. Pan fyddaf yn ymweld â siop Verizon, mae fy ap yn fy rhybuddio gyda dolen i fewngofnodi cyn i mi hyd yn oed fynd allan o'r car. Dyma ddau

5 Ffordd Manteision Manwerthu o Fonitro Cymdeithasol Hyperleol

Mae cwmnïau manwerthu yn cystadlu â chewri manwerthu ar-lein fel Amazon a Zappos. Nod siopau brics a morter manwerthu yw darparu'r profiad gorau i'w cwsmeriaid. Mae traffig traed yn fesur o gymhelliant a diddordeb cwsmeriaid (pam roedd yn well gan yr unigolyn ddod i'r siop i'w brynu pan fydd yr opsiwn o brynu ar-lein ar gael). Y fantais gystadleuol sydd gan unrhyw fanwerthwr dros siop ar-lein yw bod y defnyddiwr gerllaw ac yn barod i'w wneud

Pam ddylai Walmart fechnïaeth ar Gymdeithasol Hyperleol

Mae Recommend.ly wedi cwblhau dadansoddiad o strategaeth a fethwyd gan Walmart i ddatblygu tudalennau Facebook lleol ar gyfer pob un o'i 3500 o leoliadau. Dyma'r casgliad a wnaeth Recommend.ly: Mae'n ymddangos bod gan Walmart strategaeth gynnwys gan gynnwys polisi postio ar waith. Fodd bynnag, nid yw'n amlwg bod ganddynt dargedau ar lefel siop ar gyfer caffael neu ymgysylltu â chefnogwyr. O leiaf, dim un sy'n ymddangos yn gweithio eto. Un arsylwad penodol yw'r defnydd o strategaeth cynnwys wedi'i ganoli. Dyma

WordPress: Rheoli Hysbysebion gydag Ad-gweinidog

Bob tro y byddwn yn profi rhai hysbysebion ar fy safle, roeddwn bob amser yn gorfod estyn i mewn i'r dylunydd thema a golygu'r cod craidd iddynt ... rhywbeth sy'n fy ngwneud ychydig yn nerfus. Rwyf wedi profi cryn dipyn o ategion ad ar gyfer fy mlog WordPress, ond nid oedd yr un ohonynt yn ddigon cadarn. Yr wythnos hon darganfyddais yr hyn yr oeddwn ei angen o'r diwedd gydag ategyn rheoli ad WordPress gwych, o'r enw Ad-Minister. Nid yw'r rhyngwyneb ar gyfer Ad-gweinidog yn rhy reddfol, ond