Y Da, Y Gwych, a'r Brawychus gyda Deallusrwydd Artiffisial

Pan gefais fy rhyddhau o'r Llynges yn anrhydeddus ym 1992, roedd yn amseriad perffaith. Es i weithio i'r Virginian-Pilot yn Norfolk, Virginia - cwmni a fabwysiadodd Arloesi TG yn llawn fel rhan o'i strategaethau craidd. Fe wnaethom osod ffibr a symud lloeren llinell y safle, gwnaethom reoli rheolyddion rhesymeg rhaglenadwy â gwifrau caled i gyfrifiaduron personol a chasglu data a oedd yn ein helpu i fireinio ein gwaith cynnal a chadw trwy Fewnrwyd, ac roedd y rhiant-gwmni, Landmark Communications, eisoes yn buddsoddi'n helaeth mewn cael papurau newydd