Sut i Yrru Mwy o Draffig A Throsiadau O'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond nid yw mor hawdd ar gyfer trawsnewidiadau ar unwaith neu gynhyrchu plwm. Yn gynhenid, mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn anodd eu marchnata oherwydd bod pobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael eu diddanu a thynnu sylw oddi wrth eu gwaith. Efallai nad ydynt yn rhy barod i feddwl am eu busnes, hyd yn oed os ydynt yn gwneud penderfyniadau. Dyma ychydig o ffyrdd i yrru traffig a'i drosi'n drawsnewidiadau, gwerthiant a

Y 4 Cam I Weithredu Neu Lanhau Data CRM Er mwyn Mwyhau Eich Perfformiad Gwerthu

Mae cwmnïau sy'n dymuno gwella eu perfformiad gwerthu fel arfer yn buddsoddi mewn strategaeth weithredu platfform rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM). Rydyn ni wedi trafod pam mae cwmnïau'n gweithredu CRM, ac mae cwmnïau'n aml yn cymryd y cam ... ond mae'r trawsnewidiadau'n aml yn methu am rai rhesymau: Data - Ar adegau, mae cwmnïau'n dewis dadlwytho data o'u cyfrifon a'u cysylltiadau i lwyfan CRM a'r nid yw'r data yn lân. Os ydyn nhw eisoes wedi rhoi CRM ar waith,

3 Allwedd i Adeiladu Rhaglen Farchnata Sgwrs Llwyddiannus

Gall chatbots AI agor y drws i brofiadau digidol gwell a mwy o drawsnewidiadau cwsmeriaid. Ond gallant hefyd dancio profiad eich cwsmer. Dyma sut i wneud pethau'n iawn. Mae defnyddwyr heddiw yn disgwyl i fusnesau ddarparu profiad personol ac ar alw 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod o'r flwyddyn. Mae angen i gwmnïau ym mhob diwydiant ehangu eu dull er mwyn rhoi’r rheolaeth y maent yn ei cheisio i gwsmeriaid a throsi’r mewnlifiad ohonynt

Y Berthynas Rhwng Personas, Teithiau Prynwr, a Thwneli Gwerthu

Mae timau marchnata i mewn perfformiad uchel yn defnyddio personas prynwyr, yn deall teithiau prynu, ac yn monitro eu sianeli gwerthu yn agos. Rwy'n helpu i ddefnyddio gwers hyfforddi ar ymgyrchoedd marchnata digidol a phersonoliaethau prynwyr gyda chwmni rhyngwladol ar hyn o bryd a gofynnodd rhywun am eglurhad ar y tri felly rwy'n credu ei bod yn werth ei thrafod. Targedu Pwy: Personau Prynwr Ysgrifennais yn ddiweddar ar bersonasau prynwyr a pha mor hanfodol ydyn nhw i'ch ymdrechion marchnata digidol. Maent yn helpu i segmentu a thargedu eich

Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth: Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy bod y cyfleoedd bydd tyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os ydw i'n denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb ac mae gen i drosiad o 5%