Sut I Adnabod Eich Cwsmeriaid B2B Gyda Dysgu Peiriant

Mae cwmnïau B2C yn cael eu hystyried fel rhedwyr blaen mentrau dadansoddeg cwsmeriaid. Mae sianeli amrywiol fel e-fasnach, cyfryngau cymdeithasol a masnach symudol wedi galluogi busnesau o'r fath i gerflunio marchnata a chynnig gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid. Yn arbennig, mae data helaeth a dadansoddeg ddatblygedig trwy weithdrefnau dysgu peiriannau wedi galluogi strategwyr B2C i gydnabod ymddygiad defnyddwyr a'u gweithgareddau yn well trwy systemau ar-lein. Mae dysgu trwy beiriant hefyd yn cynnig gallu sy'n dod i'r amlwg i gael mewnwelediadau i gwsmeriaid busnes. Fodd bynnag, mabwysiadu gan gwmnïau B2B

Sut i Weithredu Datrysiad Sylfaen Gwybodaeth

Y prynhawn yma roeddwn yn cynorthwyo cleient a ychwanegodd dystysgrif ar gyfer SSL ac ymddeol eu www o'u URL. Er mwyn ailgyfeirio traffig yn iawn, roedd angen i ni ysgrifennu rheol ar gyfer Apache mewn ffeil .htaccess. Mae gennym nifer o arbenigwyr Apache y gallwn fod wedi cysylltu â nhw i gael yr ateb, ond yn lle hynny, fe wnes i chwilio ychydig o seiliau gwybodaeth ar-lein a dod o hyd i'r ateb priodol. Nid oedd yn rhaid i mi siarad â neb,

Peiriannau Hunanwasanaeth a Chwilio

Un ffordd o wella cadw cwsmeriaid a boddhad cyffredinol cwsmeriaid yw cynhyrchu cynnwys sy'n helpu cwsmeriaid i helpu eu hunain. Nid yn unig y mae gwelliannau i foddhad cwsmeriaid, mae arbedion cost uniongyrchol yn gysylltiedig â chwsmeriaid nad ydynt yn clymu'ch llinellau gwasanaethau cwsmeriaid. Mae cyhoeddi eich sylfaen wybodaeth, cwestiynau cyffredin, pytiau ac enghreifftiau lle gall peiriannau chwilio ddod o hyd iddynt yn gwneud hyn yn bosibl - heb eu rhoi y tu ôl i fewngofnodi rhag ofn y bydd cystadleuwyr yn dod o hyd iddynt. Mae astudiaethau diweddar yn dweud

Gwelliannau mewn Hunanwasanaeth Deallus

Os ydych chi fel fi, rydych chi'n dirmygu delio â gwasanaeth cwsmeriaid. Nid fy mod i ddim yn hoffi'r bobl - maen nhw'n gwneud eu gorau. Ond yn amlach na pheidio, dwi'n gwybod mwy am y broblem rydw i'n rhedeg iddi nag y maen nhw'n ei gwneud. Mae'n gas gen i eistedd ar y ffôn yn y ddalfa am 5 munud, ac yna trafodaeth am 15 munud, ac yna gwaethygu a mwy o arosiadau ac esboniadau. Mae'r rhan fwyaf o faterion rwy'n eu trwsio fy hun, neu'n troi atynt

KANA Express: Rheoli Profiad Cwsmer

Rydym yn ymgynghori â llawer o gwmnïau maint canolig a mawr sy'n penderfynu neidio i mewn i raglen marchnata cymdeithasol dim ond i ddarganfod nad oeddent yn rhagweld y galw ar unwaith am wasanaeth cwsmeriaid. Nid yw cwsmer anhapus yn poeni eich bod wedi agor cyfrif Twitter neu gyhoeddi tudalen Facebook ar gyfer eich allgymorth marchnata ... maen nhw'n mynd i fanteisio ar y cyfrwng i ofyn am wasanaeth. A chan ei fod yn fforwm cyhoeddus, mae'n well ichi ei ddarparu. Cyflym. Hyn