Mae marchnatwyr Mor Llawn o Crap

Rwy'n gwrando ar The Influencer Project. Mae'n brosiect diddorol iawn - 60 munud o awgrymiadau 60 eiliad gan y Who's Who ar y we yn siarad am greu dylanwad ar-lein. Fe allwn i fod ychydig yn chwerw na chefais fy ngwahodd i helpu, ond wrth i mi wrando ar y bobl hyn ... deuthum i sylweddoli bod llawer ohonyn nhw'n syml yn llawn crap. Yn gyntaf, wrth ichi ddarllen trwy'r rhestr, gwnewch eich gwaith cartref ... fwyaf

Maniffesto'r Cyfryngau Newydd

Mae'n ddiddorol bod y rhai yn y diwydiant cyfryngau cymdeithasol yn credu bod popeth sy'n digwydd mewn perthynas â chyfryngau cymdeithasol yn newydd. Wrth imi edrych yn ôl at farchnata uniongyrchol, marchnata cronfa ddata, rhwydweithio a hysbysebu - nid wyf yn credu bod ein nodau ar gyfer busnesau yn wahanol o gwbl. Mae yna lawer o straeon gwawd a gwallgof ynglŷn â sut mae'n rhaid i bob busnes addasu neu maen nhw'n mynd i fethu. Nid wyf yn credu bod hynny'n wir. Er fy mod yn cytuno bod y cyfryngau