MakeWebBetter: Adeiladu a Thyfu Eich Busnes E-Fasnach gyda WooCommerce a Hubspot

Nid oes amheuaeth am gyrhaeddiad pell Hubspot fel CRM ac platfform awtomeiddio marchnata a WordPress fel System Rheoli Cynnwys. Oherwydd ei fod yn ategyn ac ychwanegiad syml, mae WooCommerce wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd fel platfform e-fasnach i'w weithredu'n hawdd. Er bod WordPress wedi rhyddhau ei CRM ei hun, nid oes gan y platfform aeddfedrwydd Hubspot am ei allu i yrru'r broses i strategaethau caffael a chadw sefydliad. Cyplu fforddiadwy Hubspot o

Pam mai CRM Am Ddim HubSpot yw Skyrocketing

Yn nyddiau cynnar busnes, nid yw'n anodd rheoli gwybodaeth am eich cysylltiadau a'ch cwsmeriaid. Fodd bynnag, wrth i'ch busnes dyfu ac wrth i chi gael mwy o gwsmeriaid a llogi mwy o weithwyr, mae gwybodaeth am gysylltiadau yn cael ei gwasgaru ar draws taenlenni, nodiadau nodiadau, nodiadau gludiog, ac atgofion niwlog. Mae twf busnes yn anhygoel a chyda hynny daw'r angen i drefnu eich gwybodaeth. Dyma lle mae HubSpot CRM yn dod i mewn. Adeiladwyd HubSpot CRM o'r llawr i fyny i fod yn barod ar gyfer y modern

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod