Syncari: Uno a Rheoli Data Traws-Swyddogaethol, Awtomeiddio Llifoedd Gwaith a Dosbarthu Mewnwelediadau dibynadwy ym mhobman.

Mae cwmnïau'n boddi mewn data sy'n cronni yn eu CRM, awtomeiddio marchnata, ERP, a ffynonellau data cwmwl eraill. Pan na all timau gweithredu hanfodol gytuno ar ba ddata sy'n cynrychioli'r gwir, mae perfformiad yn cael ei fygu ac mae'n anoddach cyrraedd nodau refeniw. Mae Syncari eisiau gwneud bywyd yn haws i bobl sy'n gweithio ym maes marchnata, cwmnïau gwerthu, a gweithwyr refeniw sy'n ei chael hi'n anodd yn barhaus gyda data yn llwyddo i gyflawni eu hamcanion. Mae Syncari yn cymryd ffres

Chili Piper: Ailddyfeisio Amserlennu, Calendr A Mewnflwch Eich Tîm Gwerthu

Datrysiad amserlennu awtomataidd yw Chili Piper sy'n caniatáu ichi gymhwyso ar unwaith, llwybr, a chyfarfodydd gwerthu llyfrau gydag i mewn yn arwain yr eiliad y maent yn trosi ar eich gwefan. Sut mae Chili Piper yn Helpu Timau Gwerthu Dim taenlenni dosbarthu plwm mwy dryslyd, dim mwy o negeseuon e-bost yn ôl ac ymlaen a negeseuon llais dim ond i drefnu cyfarfod, a dim mwy o gyfleoedd coll oherwydd dilyniant araf. Nodweddion Pibydd Chili Cynhwyswch Mae Chili Piper yn darparu profiad amserlennu gwell i'ch rhagolygon ar gyfer

Sendoso: Cymell Ymgysylltu, Caffael a Chadw gyda'r Post Uniongyrchol

Pan oeddwn i'n gweithio ar blatfform SaaS mawr, un ffordd effeithiol yr oeddem ni'n arfer symud taith y cwsmer ymlaen oedd trwy anfon anrheg unigryw a gwerthfawr i'n cwsmeriaid targed. Er bod y gost fesul trafodiad yn ddrud, cafodd y buddsoddiad elw anhygoel ar fuddsoddiad. Gyda theithio busnes i lawr a digwyddiadau wedi'u canslo, mae gan farchnatwyr rai opsiynau cyfyngedig i gyrraedd eu rhagolygon. Heb sôn am y ffaith bod cwmnïau'n gyrru mwy o sŵn drwodd

EveryoneSocial: Trowch Eich Gweithwyr yn Mwyhadur Cymdeithasol

EveryoneSocial yw'r prif blatfform eiriolaeth a gwerthu cymdeithasol gweithwyr sy'n darparu 1,750 o gysylltiadau i bob gweithiwr ar gyfartaledd, cynnydd o 200% mewn piblinellau gwerthu, 48% meintiau bargen fwy, cynnydd o 4x mewn ymwybyddiaeth brand, ac ar un rhan o ddeg cost rhaglenni cyfryngau cymdeithasol taledig. Pam Eiriolaeth Gweithwyr? Mae gan bob cwmni adnodd pwerus heb ei gyffwrdd â'r potensial i ymhelaethu ar farchnata, gyrru gwerthiannau a bywiogi AD; llais a rhwydweithiau eich gweithwyr. Yn syml,