Beth Yw Tudalen Gwall 404? Pam Ydyn Nhw Mor Bwysig?

Pan fyddwch yn gwneud cais am gyfeiriad mewn porwr, mae cyfres o ddigwyddiadau yn digwydd mewn mater o ficrosecondau: Rydych chi'n teipio cyfeiriad gyda http neu https ac yn taro i mewn. Mae'r http yn sefyll am brotocol trosglwyddo hyperdestun ac yn cael ei gyfeirio i weinydd enw parth. Mae Https yn gysylltiad diogel lle mae'r gwesteiwr a'r porwr yn ysgwyd llaw ac yn anfon data wedi'i amgryptio. Mae'r gweinydd enw parth yn edrych i fyny lle mae'r parth yn pwyntio

ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

Sut mae Diogelwch Gwe yn Effeithio ar SEO

Oeddech chi'n gwybod bod tua 93% o ddefnyddwyr yn dechrau eu profiad syrffio gwe trwy deipio eu hymholiad i'r peiriant chwilio? Ni ddylai'r ffigur whopping hwn eich synnu. Fel defnyddwyr rhyngrwyd, rydym wedi dod yn gyfarwydd â hwylustod dod o hyd i'r union beth sydd ei angen arnom o fewn eiliadau trwy Google. P'un a ydym yn chwilio am siop pizza agored sydd gerllaw, tiwtorial ar sut i wau, neu'r lle gorau i brynu enwau parth, rydym yn disgwyl ar unwaith

SEO Yoast: URLau Canonaidd ar Safle gyda SSL Dewisol

Pan wnaethom symud ein gwefan drosodd i Flywheel, ni wnaethom orfodi pawb i gysylltiad SSL (yr https: // url sy'n sicrhau cysylltiad diogel). Rydym yn dal heb benderfynu ar hyn. Efallai y byddwn yn sicrhau bod cyflwyniadau ffurflen a'r gyfran e-fasnach yn ddiogel, ond ddim yn siŵr am yr erthygl arferol i'w darllen yn unig. Gyda hynny mewn golwg, gwnaethom sylweddoli bod ein cysylltiadau canonaidd yn ymddangos yn ddiogel ac yn ansicr. Nid wyf wedi darllen llawer ar y

Beth yw safbwynt API? Ac Acronymau Eraill: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL

Pan ddefnyddiwch borwr, mae eich porwr yn gwneud cais gan weinydd y cleient ac mae'r gweinydd yn anfon ffeiliau y mae eich porwr yn eu cydosod ac yn arddangos tudalen we gyda nhw. Ond beth pe byddech chi eisiau i'ch gweinydd neu dudalen we siarad â gweinydd arall yn unig? Byddai hyn yn gofyn ichi godio cod i API. Beth yw safbwynt API? Mae API yn acronym ar gyfer Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau. Mae API yn set o arferion,