Gweithio Gyda'r Ffeil .htaccess Yn WordPress

Mae WordPress yn blatfform gwych sy'n cael ei wneud yn well o lawer pa mor fanwl a phwerus yw'r dangosfwrdd WordPress safonol. Gallwch chi gyflawni llawer, o ran addasu'r ffordd y mae eich gwefan yn teimlo ac yn gweithredu, trwy ddefnyddio'r offer y mae WordPress ar gael ichi fel safon yn unig. Fodd bynnag, daw amser ym mywyd unrhyw berchennog gwefan pan fydd angen i chi fynd y tu hwnt i'r swyddogaeth hon. Gweithio gyda'r WordPress .htaccess

Sut i Ddiogelu WordPress mewn 10 Cam Hawdd

Ydych chi'n gwybod bod dros 90,000 o haciau yn cael eu ceisio bob munud ar wefannau WordPress yn fyd-eang? Wel, os ydych chi'n berchen ar wefan wedi'i phweru gan WordPress, dylai'r stat hwnnw eich poeni. Nid oes ots a ydych chi'n rhedeg busnes ar raddfa fach. Nid yw hacwyr yn gwahaniaethu ar sail maint na phwysigrwydd y gwefannau. Nid ydynt ond yn edrych am unrhyw fregusrwydd y gellir ei ddefnyddio er mantais iddynt. Efallai eich bod yn pendroni - pam mae hacwyr yn targedu gwefannau WordPress i mewn

Sut i Gyflymu Eich Safle WordPress

Rydym wedi ysgrifennu, i raddau helaeth, effaith cyflymder ar ymddygiad eich defnyddwyr. Ac, wrth gwrs, os oes effaith ar ymddygiad defnyddwyr, mae yna effaith ar optimeiddio peiriannau chwilio. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli nifer y ffactorau sy'n rhan o'r broses syml o deipio tudalen we a chael y llwyth tudalen hwnnw i chi. Nawr bod hanner bron pob traffig safle yn symudol, mae hefyd yn hanfodol cael pwysau ysgafn, cyflym iawn

Yn olaf, Mae'n Amser Ymddeol Eich WWW

Mae safleoedd fel ein un ni sydd wedi bod o gwmpas ers degawd yn cronni ar dudalennau sydd wedi cynnal traffig anhygoel dros y blynyddoedd. Yn yr un modd â'r mwyafrif o wefannau, ein parth oedd www.martech.zone. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r www wedi dod yn llai amlwg ar wefannau ... ond fe wnaethon ni gadw ein un ni oherwydd bod gan yr is-barth hwnnw gymaint o awdurdod â pheiriannau chwilio. Hyd yn hyn! Mae gan Moz ddadansoddiad gwych o newidiadau gyda 301 o Ailgyfeiriadau y mae Google wedi'u cyhoeddi sy'n helpu safleoedd chwilio-ganolog

htaccess: Ffolder Stribed ac Ailgyfeirio gyda Regex

Mae symleiddio'ch strwythur URL yn ffordd wych o optimeiddio'ch gwefan am nifer o resymau. Mae'n anodd rhannu URLau hir ag eraill, gallant gael eu torri i ffwrdd mewn golygyddion testun a golygyddion e-bost, a gall strwythurau ffolder URL cymhleth anfon y signalau anghywir i beiriannau chwilio ar bwysigrwydd eich cynnwys. Os oedd gan eich gwefan ddau URL: https://martech.zone/blog/category/search-engine-optimization/htaccess-folder-redirect-regex NEU https://martech.zone/htaccess-folder-redirect-regex Pa un a fyddech chi'n meddwl sydd wedi rhoi pwys uwch i'r erthygl?

Mae'n Wir Yn Bwysig: www neu heb fod yn www

Oeddech chi'n gwybod mai is-barth yn unig yw www mewn gwirionedd? Mae'n. Ac mae subdomains mewn gwirionedd yn casglu eu hawdurdod eu hunain gyda pheiriannau chwilio! Er bod www yn gyffredin ledled y we fyd-eang, y dyddiau hyn mae llawer o gwmnïau yn ei ollwng ar eu gwefan graidd ac yn rhestru eu cyfeiriad fel http://yourdomain.com. Mae hynny'n iawn, ond y broblem yw bod y rhan fwyaf o gwmnïau'n cychwyn eu gwefan a gallwch gyrraedd y wefan gyda'r www neu hebddi. Os ymwelwyr

URLau hawdd i'ch gwefan gyda .htaccess

Mae gan Ffrind a chyd-aelod Southside Smoosier Jason Bean erthygl wych ar greu llwybrau byr URL ar eich gwefan gan ddefnyddio GoDaddy. Er enghraifft, os oeddech chi eisiau i https://martech.zone/twitter anfon ymlaen i http://www.twitter.com/douglaskarr. Os nad ydych chi'n cynnal ar GoDaddy ond yn cynnal Apache, gallwch wneud hyn trwy ychwanegu rhai ailgyfeiriadau i'ch ffeil .htaccess. Dyma sut: Ailgyfeirio 301 / twitter http://www.twitter.com/douglaskarrRedirect 301 / linkedin http://www.linkedin.com/in/douglaskarrRedirect 301 / facebook http://www.facebook.com/home.php ? # / profile.php? id = 734666071Redirect 301 / youtube http://www.youtube.com/user/douglaskarrRedirect 301 / rss http://feedproxy.google.com/DouglasKarrRedirect 301 / tanysgrifiwch http: //marketingtechblog.list -manage.com/subscribe?u=3564d7b6145ced41a5a27dbd1&id=41191bff78Redirect 301 / symudol

Dyluniad E-bost Rhyfeddol Newydd (Angenrheidiol)

Dyma e-bost arall rydw i wrth fy modd yn ei gael, ond fel arfer peidiwch â gwneud unrhyw beth ag ef! Dyma'r Downtown Indianapolis, E-bost Rhyfeddol Newydd. Rwy'n aros wedi tanysgrifio oherwydd rwy'n gobeithio y daw dyluniad newydd - mae'r wybodaeth i hyrwyddo Downtown Indianapolis i gyd yno, ond mae'r dyluniad yn gwneud yr e-bost yn annarllenadwy ac na ellir ei ddefnyddio. Dyma pam: Nid oes prif ddolen yn y wybodaeth pen i'r wefan wirioneddol ar gyfer Indy Downtown Inc. Efallai mai trosolwg yw hynny,