10 Rheolau Ar Sut i Ymateb i Adolygiad Negyddol Ar-lein

Gall rhedeg busnes fod yn hynod heriol. P'un a ydych chi'n cynorthwyo busnes gyda'i drawsnewidiad digidol, wedi cyhoeddi ap symudol, yn allfa adwerthu, mae'n debyg na fyddwch chi'n cwrdd â disgwyliadau eich cleientiaid ryw ddydd. Mewn byd cymdeithasol sydd â sgôr ac adolygiadau cyhoeddus, mae eich siawns o gael rhai adolygiadau ar-lein negyddol bron ar fin digwydd. Mor gyhoeddus ag y gallai'r sgôr negyddol neu'r adolygiad negyddol fod, mae'n hanfodol eich bod yn cydnabod hynny

Sut I Ychwanegu Eich Asiantaeth I Reoli Eich Rhestr Busnes Google

Rydym wedi bod yn gweithio gyda sawl cwsmer lle mae ymwelwyr chwilio lleol yn hanfodol i gaffael cwsmeriaid newydd. Er ein bod yn gweithio ar eu gwefan i sicrhau ei fod wedi'i dargedu'n ddaearyddol, mae'n hanfodol ein bod yn gweithio ar eu Rhestr Busnes Google. Pam Rhaid i Chi Gynnal Rhestru Busnes Google Mae tudalennau canlyniadau peiriannau chwilio Google wedi'u rhannu'n 3 cydran: Google Ads - cwmnïau sy'n cynnig ar smotiau hysbysebion cynradd ar frig a gwaelod y

Sut i Ddefnyddio Ffont Awesome mewn Darlunydd a Cheisiadau eraill

Roedd angen cerdyn busnes ar fy mab ar gyfer ei fusnes cynhyrchu DJ a cherddoriaeth (ydy, mae bron â chael ei Ph.D. mewn Mathemateg). Er mwyn arbed lle wrth arddangos ei holl sianeli cymdeithasol ar ei gerdyn busnes, roeddem am ddarparu rhestr lân gan ddefnyddio'r eiconau ar gyfer pob gwasanaeth. Yn hytrach na phrynu pob un o'r logos neu gasgliad o safle lluniau stoc, gwnaethom ddefnyddio Font Awesome. Mae Font Awesome yn rhoi eiconau fector graddadwy i chi sy'n gallu

Sut i Ysgrifennu a Phrofi Hidlau Regex ar gyfer Google Analytics (Gydag Enghreifftiau)

Fel gyda llawer o fy erthyglau yma, rwy'n gwneud rhywfaint o ymchwil i gleient ac yna'n ysgrifennu amdano yma. I fod yn onest, mae yna ddau reswm pam ... yn gyntaf yw bod gen i gof ofnadwy ac yn aml yn ymchwilio i'm gwefan fy hun am wybodaeth. Ail yw helpu eraill a allai hefyd fod yn chwilio am wybodaeth. Beth yw Mynegiant Rheolaidd (Regex)? Mae Regex yn ddull datblygu i chwilio a nodi patrwm