Sut i Fesur Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n anoddach mesur llwyddiant cyfryngau cymdeithasol nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu. Mae tri dimensiwn i'r cyfryngau cymdeithasol: Trosi Uniongyrchol - dyma lle mae'r mwyafrif o farchnatwyr yn edrych i fesur yr enillion ar fuddsoddiad. Mae dolen yn dod ag ymwelydd yn uniongyrchol o bost cyfryngau cymdeithasol neu ei rannu hyd at dröedigaeth. Fodd bynnag, nid wyf yn credu mai dyna lle mae mwyafrif y ROI. Dylanwadu ar Drosiadau - Mae cael cymuned berthnasol sy'n cario'ch gair yn hynod bwerus. I.