Mae Internet Explorer yn Ail-ystyried ei Ddefnyddioldeb

Mae gan IE7 rai cryfderau gwych, ond rwyf hefyd wedi ysgrifennu pam fy mod yn credu ei fod yn colli cyfran o'r farchnad ac yn rhwystredig i'r defnyddiwr cyffredin ei ddefnyddio ... yn benodol y system ddewislen sy'n rhychwantu chwith a pellaf y cymhwysiad. Ysgrifennais am IE7 ac mae'n ddefnyddioldeb ofnadwy ychydig dros fis yn ôl. Mae'n ymddangos bod y tîm IE wedi ailfeddwl am eu strategaeth gyda'r datganiad cynnal a chadw sydd ar ddod o IE7. Bydd y bar dewislen nawr