Mae'r Broblem gyda Gwe 3.0 yn Parhau

Categoreiddio, hidlo, tagio, casglu, cwestiynu, mynegeio, strwythuro, fformatio, tynnu sylw, rhwydweithio, dilyn, agregu, hoffi, trydar, chwilio, rhannu, llyfrnodi, cloddio, baglu, didoli, integreiddio, olrhain, priodoli ... mae'n boenus iawn. Esblygiadau'r We We 0: Ym 1989 mae Tim Berners-Lee o CERN yn cynnig Rhyngrwyd agored. Mae'r wefan gyntaf yn ymddangos ym 1991 gyda'r Prosiect Gwe Fyd-Eang. Gwe 1.0: Erbyn 1999 mae 3 miliwn o wefannau ac mae defnyddwyr yn llywio'n bennaf ar lafar gwlad a chyfeiriaduron fel Yahoo! Gwe

Sut mae Hysbysebu'n Gweithio

Wrth ymchwilio i bwnc hysbysebu, digwyddais ar ffeithlun ar How Advertising Makes Us Buy. Mae'r ffeithlun isod yn agor gyda'r syniad bod cwmnïau'n gyfoethog a bod ganddyn nhw bentyrrau o arian ac maen nhw'n ei ddefnyddio i drin eu cynulleidfa wael. Rwy'n credu bod hynny'n syniad eithaf annifyr, anffodus ac annhebygol. Mae'r syniad cyntaf mai dim ond cwmnïau cyfoethog yn hysbysebu yn syniad rhyfedd. Nid yw ein cwmni'n gyfoethog ac, mewn gwirionedd, roedd ganddo gwpl

Y Wyddoniaeth Syndod y Tu ôl i Ddylanwad a Pherswâd

Rydw i wedi bod yn lleisiol am fy nirmyg ar y panacea diweddaraf o sut mae marchnata dylanwad yn cael ei werthu ar-lein. Er fy mod yn credu bod gan ddylanwadwyr gyrhaeddiad mawr a rhywfaint o ddylanwad, nid wyf yn credu bod ganddyn nhw bŵer perswadio yn annibynnol ar ffactorau eraill. Mae marchnata dylanwad yn dal i ofyn am strategaeth y tu hwnt i daflu rhai tocynnau at ddylanwadwr neu gael ail-drydar. Yn ôl Dr. Robert B. Cialdini, awdur Dylanwad: Gwyddoniaeth ac Ymarfer (5ed Argraffiad), gallaf

Fideo: Gwyddoniaeth Perswâd

Un o'r ffeithluniau poblogaidd diweddar a bostiwyd gennym oedd 10 Ffordd i Drosi Ymwelwyr â Seicoleg. Mae deall beth sy'n gyrru person i bryniant yn hanfodol i farchnatwr. Os gallwch chi ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol, gallwch chi ddylanwadu ar y penderfyniad prynu. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan ysgrifenwyr Ie!: 50 Ffyrdd Profedig yn Wyddonol i Berswadiol yn rhoi mewnwelediad i'r hyn sy'n ein cymell i brynu. Mae llwybrau byr cyffredinol a ddisgrifir yn y fideo yn ddwyochredd,