Marchnata Hoax? Hysbysfyrddau Undersea Ivar

Yn ôl Youtube, mae 72 awr o fideo yn cael ei lanlwytho bob munud! Mae defnyddwyr Twitter yn trydar 400 miliwn o weithiau bob dydd. Mewn byd sydd mor llawn sŵn, mae'n anodd clywed cynnyrch, gwefan neu wasanaeth. Mae'n anoddach fyth pan nad oes unrhyw beth gwirioneddol eithriadol am y peth sy'n cael ei farchnata. Bob dydd, mae herwyr yn wynebu'r her i godi uwchlaw'r sŵn. Mewn gobeithion o ysgogiad creadigol, trof at 2009