Dyma Restr Fawr o Enghreifftiau Stori Instagram ac Astudiaethau Achos

Rydyn ni wedi rhannu erthygl flaenorol, Everything You Need to Know About Instagram Stories, ond sut mae brandiau yn eu defnyddio i yrru marchnata a gwerthu? Yn ôl #Instagram, mae 1 o bob 3 o’r Straeon a welir fwyaf yn dod o fusnesau Ystadegau Stori Instagram: mae 300 miliwn o ddefnyddwyr yn defnyddio straeon yn ddyddiol ar Instagram. Gwnaeth dros 50% o fusnesau ar Instagram stori Instagram. Mae dros 1/3 o ddefnyddwyr Instagram yn gwylio straeon Instagram bob dydd. 20% o straeon