Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Freshchat: Sgwrs a Chatbot Unedig, Amlieithog, Integredig Ar Gyfer Eich Gwefan

P'un a ydych chi'n gyrru yn arwain at eich gwefan, ymgysylltu â siopwyr, neu ddarparu cefnogaeth i gwsmeriaid ... mae disgwyl iddyn nhw y dyddiau hyn fod gan bob gwefan allu sgwrsio integredig. Er bod hynny'n swnio'n syml, mae yna lawer o gymhlethdod gyda sgwrsio ... o staffio'r sgwrs, goddef sbam, ymateb yn awtomatig, llwybro ... gall fod yn dipyn o gur pen. Mae'r mwyafrif o lwyfannau sgwrsio yn eithaf syml ... dim ond ras gyfnewid rhwng eich tîm cymorth a'r ymwelydd â'ch gwefan. Mae hynny'n gadael enfawr

Beth Yw'r CRM B2C Gorau ar gyfer Eich Busnes Bach?

Mae cysylltiadau â chwsmeriaid wedi dod yn bell ers eu sefydlu. Mae meddylfryd Business2Consumer hefyd wedi symud i feddylfryd mwy UX-ganolog yn lle cyflwyno'r cynnyrch terfynol yn llwyr. Gall dewis y feddalwedd rheoli cysylltiadau cwsmeriaid gywir ar gyfer eich busnes fod yn anodd.

Pipedrive: Gwelededd I Mewn i'ch Piblinell Gwerthu

Mae ein busnes ychydig yn unigryw yn yr ystyr ein bod yn asiantaeth arbenigedd sy'n gweithio gydag ychydig o gleientiaid dethol. Fodd bynnag, gyda'r cyhoeddiad hwn ynghyd â'n presenoldeb cymdeithasol cyffredinol yn cynhyrchu llawer o arweinwyr. Cymaint o arweinwyr, mewn gwirionedd, fel nad oes gennym ni'r amser na'r adnoddau yn aml i hidlo a rhag-gymhwyso pob un o'r arweinyddion hynny i nodi'r arweinwyr hynny sy'n berffaith i'n busnes. Rydyn ni'n gwybod ein bod ni wedi colli rhai cyfleoedd gwych. Fel

Groove: Tocynnau Desg Gymorth ar gyfer Timau Cymorth

Os ydych chi'n dîm gwerthu i mewn, tîm cymorth i gwsmeriaid, neu hyd yn oed asiantaeth rydych chi'n cydnabod yn gyflym sut y gall ceisiadau rhagolygon a chwsmeriaid fynd ar goll yn y don lanw o e-byst y mae pob person yn eu derbyn ar-lein. Rhaid cael gwell ffordd o gasglu, aseinio ac olrhain pob cais agored i'ch cwmni. Dyna lle mae meddalwedd desg gymorth yn cael ei chwarae ac yn helpu i sicrhau bod eich tîm yn canolbwyntio ar eu hymatebolrwydd a'u gwasanaeth cwsmeriaid.