Nid oes Angen Stori ar Bob Strategaeth Cynnwys

Mae straeon ym mhobman ac rydw i'n sâl ohoni. Mae pob ap cyfryngau cymdeithasol yn ceisio eu taflu yn fy wyneb, mae pob gwefan yn ceisio fy nenu i'w stori clickbait, a nawr mae pob brand eisiau cysylltu'n emosiynol â mi ar-lein. Os gwelwch yn dda gwnewch iddo stopio. Rhesymau Pam fy mod i'n Tyfu wedi blino ar straeon: Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ofnadwy o adrodd straeon. Nid yw'r mwyafrif o bobl yn chwilio am straeon. Gasp! Rwy'n gwybod fy mod i'n mynd i gynhyrfu gweithwyr proffesiynol y cynnwys

Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Diwydiannau B2B Unsexy

A bod yn onest, nid wyf yn siŵr bod rhywiol yn bwysig mewn gwirionedd pan fyddwn yn siarad am gyfryngau cymdeithasol. Efallai na fydd y gallu i addysgu, arsylwi, ymateb a hyrwyddo mewn busnes busnes unsexy i ddiwydiant busnes yn dal tunnell o sylw - ond gall ddal y sylw cywir gan y gynulleidfa sy'n ceisio'ch busnes, eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Os ydych chi'n gweithio i gwmni busnes-i-fusnes (B2B), mae'n debyg eich bod wedi sylwi nad yw mor gyflym