Fe wnaeth ychwanegu Preheader E-bost Cynyddu fy Nghyfradd Lleoli Mewnflwch 15%

Mae dosbarthu e-bost yn dwp. Dydw i ddim yn twyllo. Mae wedi bod o gwmpas ers dros 20 mlynedd ond mae gennym 50+ o gleientiaid e-bost o hyd sydd i gyd yn arddangos yr un cod yn wahanol. Ac mae gennym ni ddegau o filoedd o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) sydd â rheolau eu hunain yn y bôn ynglŷn â rheoli SPAM. Mae gennym ESPs sydd â rheolau llym y mae'n rhaid i fusnesau gydymffurfio â nhw wrth ychwanegu tanysgrifiwr sengl ... ac nid yw'r rheolau hynny byth yn cael eu cyfleu i'r

Beth yw'r Ddeddf CAN-SPAM?

Cafodd rheoliadau'r Unol Daleithiau sy'n ymwneud â negeseuon e-bost masnachol eu rheoleiddio yn 2003 o dan Ddeddf CAN-SPAM y Comisiwn Masnach Ffederal. Er ei bod wedi bod dros ddegawd ... rwy'n dal i agor fy mewnflwch yn ddyddiol i e-bost digymell sydd â gwybodaeth ffug a dim dull i optio allan. Nid wyf yn siŵr pa mor effeithiol fu'r rheoliadau hyd yn oed gyda'r bygythiad o hyd at ddirwy o $ 16,000 am bob tramgwydd. Yn ddiddorol, nid oes angen caniatâd i anfon e-bost at y Ddeddf CAN-SPAM

Profwr Post: Offeryn Am Ddim i Wirio'ch Cylchlythyr E-bost yn erbyn Materion SPAM Cyffredin

Rydym wedi bod yn monitro ein canrannau mewnflwch e-bost gyda'n partneriaid yn 250ok ac yn cael rhai canlyniadau gwych. Roeddwn i eisiau cloddio ychydig yn ddyfnach i adeiladwaith gwirioneddol ein e-bost a dod o hyd i offeryn gwych o'r enw profwr post. Mae profwr post yn darparu cyfeiriad e-bost unigryw i chi y gallwch chi anfon eich cylchlythyr ato ac yna maen nhw'n darparu dadansoddiad cyflym o'ch e-bost yn erbyn gwiriadau SPAM cyffredin gan hidlwyr sothach. Mae'r

Pam Mae Defnyddwyr yn Ymddieithrio â'ch E-bost

Mae gormod o farchnatwyr e-bost yn syrthio i rythm lle maen nhw'n anfon e-bost yn seiliedig ar eu hamserlen gorfforaethol neu eu nodau yn hytrach nag anghenion y tanysgrifwyr. Bydd darparu e-byst i'ch cynulleidfa a sicrhau eu bod yn werthfawr yn eu cadw'n tanysgrifio, yn ymgysylltu, yn trosi ... ac yn y pen draw bydd yn eich cadw allan o'u ffolder e-bost sothach. Ar ôl ymweld â'ch gwefan, prynu, neu faglu ar draws blog eich cwmni, mae cwsmer wedi cofrestru i dderbyn e-bost gennych chi. Ar gyfer

Llinellau Pwnc E-bost Geiriau sy'n sbarduno hidlwyr Sbam

Y ffordd hawsaf o gael eich e-byst yn llwybr uniongyrchol i'r ffolder SPAM yw'r geiriau a ddefnyddir yn eich llinell pwnc. Mae SpamAssassin yn gymhwysiad blocio sbam ffynhonnell agored sy'n cyhoeddi eu rheolau ar gyfer nodi SPAM ar eu Wici. Dyma'r rheolau y mae SpamAssassin yn eu defnyddio gyda geiriau yn llinell y pwnc: Mae'r llinell pwnc yn wag (Diolch Alan!) Mae'r pwnc yn cynnwys y geiriau rhybudd, ymateb, cymorth, cynnig, ateb, rhybudd, hysbysiad, cyfarchiad, mater, wedi'i gredydu, yn ddyledus, dyledus,