Diwydiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Mae GO-Globe.com wedi datblygu ffeithlun, y Diwydiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, sy'n dewis data allweddol o adroddiad Diwydiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 2012 yr Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol. Mae'r Infograffig yn cwmpasu'r Tueddiadau Cyfryngau Cymdeithasol diweddaraf, Heriau Cyfryngau Cymdeithasol, Strategaeth marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy. Yn fy marn i, mae'r prif heriau i'w gweld. Tra bod ein technolegau'n parhau i wella, mae cwmnïau'n dal i gael trafferth trosoledd cyfryngau cymdeithasol yn llawn, dod o hyd i ddylanwadwyr, mesur enillion ar fuddsoddiad, adeiladu cynulleidfaoedd

Cyfryngau Cymdeithasol + Dadansoddeg = Anghywir

Pe bawn i'n gofyn i chi pa ffynhonnell a ddarparodd fwy o draffig i'ch gwefan, Twitter neu Facebook ... sut fyddech chi'n penderfynu hynny? Byddai'r mwyafrif o ddefnyddwyr dadansoddeg gwe yn mewngofnodi ac yn edrych ar eu ffynonellau cyfeirio ac yn cynnig y gwerth. Mae hynny'n broblem. Yn syml, mae rhai cwmnïau'n ychwanegu “twitter.com” fel ffynhonnell gyfeirio ac yn meddwl ei fod yn gwneud y tric. Nid felly. Dim ond y rhai sy'n cyfrif ymwelwyr sy'n atgyfeirio o twitter.com