Beth yw marchnata rhagfynegol?

Egwyddorion sylfaenol marchnata cronfa ddata yw y gallwch ddadansoddi a sgorio set o ragolygon ar sail eu tebygrwydd â'ch cwsmeriaid go iawn. Nid yw'n gynsail newydd; rydym wedi bod yn defnyddio data ers ychydig ddegawdau bellach i wneud hyn. Fodd bynnag, roedd y broses yn un anodd. Gwnaethom ddefnyddio offer echdynnu, trawsnewid a llwytho (ETL) i dynnu data o sawl ffynhonnell i adeiladu adnodd canolog. Gallai hynny gymryd wythnosau i'w gyflawni, a'r parhaus