Freshworks: Modiwlau Optimeiddio Cyfradd Trosi Lluosog mewn Un Ystafell

Amser Darllen: 5 Cofnodion Yn yr oes ddigidol hon, mae'r frwydr am farchnata wedi symud ar-lein. Gyda mwy o bobl ar-lein, mae tanysgrifiadau a gwerthiannau wedi symud o'u gofod traddodiadol i'w rhai digidol newydd. Rhaid i wefannau fod ar eu gêm orau ac ystyried dyluniadau gwefan a phrofiad y defnyddiwr. O ganlyniad, mae gwefannau wedi dod yn hanfodol i refeniw cwmnïau. O ystyried y senario hwn, mae'n hawdd gweld sut mae optimeiddio cyfraddau trosi, neu CRO fel y'i gelwir, wedi dod

Hotjar: Mapiau Gwres, Twneli, Recordiadau, Dadansoddeg ac Adborth

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae Hotjar yn darparu set gyflawn o offer ar gyfer mesur, recordio, monitro a chasglu adborth trwy eich gwefan mewn un pecyn fforddiadwy. Yn hollol wahanol i atebion eraill, mae Hotjar yn cynnig cynlluniau gyda chynlluniau fforddiadwy syml lle gall sefydliadau gynhyrchu mewnwelediadau ar nifer anghyfyngedig o wefannau - a sicrhau bod y rhain ar gael i nifer anghyfyngedig o ddefnyddwyr. Mae Profion Dadansoddeg Hotjar yn Cynnwys Mapiau Gwres - gan ddarparu cynrychiolaeth weledol o gliciau, tapiau ac ymddygiad sgrolio eich defnyddwyr. Recordiadau Ymwelwyr

Eyequant: Gwresogi ar y Plu

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae EyeQuant yn fodel olrhain llygad rhagfynegol sy'n edrych yn benodol ar yr hyn y mae defnyddwyr yn ei weld ar dudalen o fewn y 3-5 eiliad cyntaf. Mae'r syniad yn syml: cyn pen 5 eiliad dylai defnyddiwr allu gweld pwy ydych chi, beth yw eich cynnig gwerth, a beth i'w wneud nesaf. Mae EyeQuant yn caniatáu ar gyfer optimeiddio dyluniad tudalen i sicrhau bod hyn yn wir. Dyma ganlyniadau rhad ac am ddim ein demo EyeQuant ... rwy'n eithaf hapus

A yw Gostyngiad Tanysgrifio yn Gweithio?

Amser Darllen: <1 munud Pan wnaethon ni ail-lansio ein cylchlythyr, roeddwn i wir eisiau gwneud y cyswllt tanysgrifio yn nodwedd amlwg ar ein gwefan. Fe wnaethon ni ychwanegu adran gwympo ar ben y wefan ac mae wedi bod yn anhygoel. Er ein bod ni'n arfer cael diferyn o un neu ddau o danysgrifwyr o'r blaen, nawr rydyn ni'n cael dwsinau o danysgrifwyr bob wythnos. Mae'r cylchlythyr Technoleg Marchnata yn tyfu'n eithaf poblogaidd, gyda bron i 3,000 o danysgrifwyr! Hoffwn ychwanegu ychydig mwy o dropdowns

Beth yw Yooba?

Amser Darllen: <1 munud Newydd gael nodyn gan gyfathrebwr (teitl gwych) yn Yooba.com, gwasanaeth ar y we sy'n paratoi i lansio'r Gwanwyn hwn. Mae'r fideo ychydig yn gryptig ond mae'r cynnwys ar y wefan yn gymhellol: Mae Yooba yn wasanaeth B2B ar y we ar gyfer gweithwyr proffesiynol marchnata. Ein nod yw ei gwneud hi'n bosibl i chi ganolbwyntio ar greadigrwydd a chyflawniadau. Mae Yooba yn rhoi llwyfan hollgynhwysol i chi ar gyfer eich profiad marchnata digidol. Rydym yn darparu gwesteio a chronfa ddata