10 Math o Fideos YouTube a fydd yn Helpu i Dyfu Eich Busnes Bach

Mae mwy i YouTube na fideos cathod a methu crynhoadau. Mewn gwirionedd, mae yna lawer mwy. Oherwydd os ydych chi'n fusnes newydd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth brand neu hybu gwerthiant, mae gwybod sut i ysgrifennu, ffilmio a hyrwyddo fideos YouTube yn sgil marchnata hanfodol yn yr 21ain ganrif. Nid oes angen cyllideb farchnata enfawr arnoch i greu cynnwys sy'n trosi barn yn werthiannau. Y cyfan sydd ei angen yw ffôn clyfar ac ychydig o driciau'r grefft. A gallwch chi

Siopau Facebook: Pam fod angen i fusnesau bach fynd ar fwrdd y llong

I fusnesau bach yn y byd manwerthu, mae effaith Covid-19 wedi bod yn arbennig o galed ar y rhai nad oeddent yn gallu gwerthu ar-lein tra bod eu siopau corfforol ar gau. Nid oes gan un o bob tri manwerthwr annibynnol arbenigol wefan wedi'i galluogi i e-fasnach, ond a yw Siopau Facebook yn cynnig ateb syml i fusnesau bach gael gwerthu ar-lein? Pam Gwerthu Ar Siopau Facebook? Gyda dros 2.6 biliwn o ddefnyddwyr misol, mae pŵer a dylanwad Facebook yn mynd heb ddweud ac mae mwy na

Canllaw i Fusnesau Bach Hysbysebu ar Facebook

Mae'r gallu i fusnesau adeiladu cynulleidfa yn organig a marchnata iddynt ar Facebook wedi dirwyn i ben i raddau helaeth. Nid yw hynny'n golygu nad yw Facebook yn adnodd hysbysebu â thâl gwych, serch hynny. Gyda bron pob darpar brynwr rydych chi'n ceisio ei gyrraedd mewn un platfform, a'r gallu i'w targedu'n derfynol a'u cyrraedd, gall hysbysebu ar Facebook yrru llawer o alw am eich busnes bach. Pam Mae Busnesau Bach yn Hysbysebu ar Facebook 95% o